Historia szkołyAktualnościNasz patronKadraKlasyDokumentyDla rodziców
BIBLIOTEKA
 


Galeria

Koła

Biblioteka

Świetlica

Publikacje

Linki

Plan zajęć

 

Projekt „Aktywność szansą lepszego jutra” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Czyżewie

Termin realizacji projektu: wrzesień 2009r. - czerwiec 2011r.

PRIORYTET IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

PODDZIAŁANIE 9.1.2.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Doskonalenie kluczowych umiejętności uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i orientacji zawodowej.

  2. Przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci młodszych.

  3. Zmniejszenie dysproporcji rozwojowych uczniów edukacji wczesnoszkolnych.

  4. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

  5. Przygotowanie uczniów do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 W ramach projektu nasza szkoła realizuje następujące zajęcia dla uczniów:

 kl. I-III

- Gry i zabawy rozwijające w edukacji wczesnoszkolnej - 180 godz.
- Zajęcia plastyczne - 180 godz.
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - 300 godz.
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 180 godz.
- Koło czytelnicze - 60 godz.
- koło informatyczne - 60 godz.

kl. IV-VI

- Klub Młodego Reportera - 180 godz.
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - 120 godz.
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki - 120 godz.
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego - 120 godz.
- Koło teatralno-recytatorskie - 60 godz.
- Zajęcia sportowe - piłka siatkowa - 240 godz.
- Zajęcia sportowe - piłka nożna - 240 godz.
- Zajęcia sportowe - tenis stołowy - 120 godz.
- Koło informatyczne - 60 godz.
 

- Zajęcia logopedyczne - 300 godz.
- Zajęcia psychologiczno-pomocowe - 36 godz.
- Nauka pływania - 18 wyjazdów
- Wycieczki turystyczno-krajoznawcze - 3
- Wyjazdy do teatru - 3

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

PLAN ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W SZKOLE W RAMACH PROJEKTU


Uczymy się pływać


Wyjazd na basen w Wysokiem Mazowieckiem
 

Galeria foto

 

Na basenie 2010/2011

Galeria foto

 
Zajęcia pozalekcyjne koła informatycznego

galeria

Zajęcia pozalekcyjne koła języka angielskiego

galeria

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

galeria

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

galeria

 

Koło informatyczne rok szk. 2010/2011

galeria

 

                                             

 

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie