Historia szkołyAktualnościNasz patronKadraKlasyDokumentyDla rodziców
BIBLIOTEKA
 


Galeria

Koła

Biblioteka

Świetlica

Publikacje

Linki

Plan zajęć

 

 

DZIAŁAJĄCA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. „SZARYCH SZEREGÓW” W CZYŻEWIE

   Regulamin świetlicy 

1.                 Brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.

2.                 Nie spóźniać się i nie opuszczać zajęć.

3.                 Dbać o mienie społeczne znajdujące się w świetlicy.

4.                 Nie oddalać się ze świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.

5.                 Dbać o czystość i porządek.

6.                 Odnosić się z szacunkiem do personelu.

7.                 Szanować godność swoją i swoich kolegów.

8.                 Dbać o honor świetlicy i szkoły.

9.                 Brać czynny udział w pracach społecznych, na rzecz szkoły i świetlicy.

Nagrody

 

NAGRODĘ PRZEZNACZA SIE UCZESTNIKOM ŚWIETLICY WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ DOBRYM ZACHOWANIEM

 

  1. Pochwała wobec grupy przez wychowawcę.
  2. Pochwała na apelu przez dyrektora.
  3. Nagroda w formie dyplomu, książki.

 Kary

 

  1. Upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez wychowawcę świetlicy.
  2. Upomnienie wobec całej grupy przez wychowawcę.
  3. Nagana udzielona na apelu przez dyrektora.

ROTA ŚWIETLIKA:

„Uroczyście ślubuję być zawsze wesołym,
uśmiechniętym i koleżeńskim.
Dbać o bezpieczeństwo własne oraz kolegów.
Dbać o porządek i czystość w świetlicy.
Nigdy nie zapomnę powiedzieć
Dzień dobry, Przepraszam, Dziękuję.
Obiecuję bawić się, uczyć się, odrabiać lekcje,
Sprzątać, troszczyć się o świetlicę
I oczywiście kochać swoje panie.”

  

 

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie