Historia szkołyAktualnościNasz patronKadraKlasyDokumentyDla rodziców
BIBLIOTEKA
 


Galeria

Koła

Biblioteka

Świetlica

Publikacje

Linki

Plan zajęć

 

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI
W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W CZYŻEWIE:

 

Poniedziałek 800 - 1400

Wtorek 800 - 1400

Środa 800 - 1400

Czwartek 800 - 1400

Piątek 800 – 1400


POZOSTAW ŚLAD PO SOBIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły i  rodzice.

 2. Biblioteka otwarta jest dla czytelników wg ustalonego harmonogramu  godzin.

 3. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.

 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na dwa tygodnie.

 5. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. W wyjątkowych sytuacjach można przesunąć termin zwrotu.

 6. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

 7. Książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 8. W przypadku zagubienia, zniszczenia książki lub innego dokumentu należy odkupić taki sam tytuł lub książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 9. Pod koniec roku szkolnego książki muszą być zwrócone do biblioteki.

 10. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 11. Z księgozbioru podręcznego lub czasopism można skorzystać tylko na miejscu. Należy wpisać się do Zeszytu ewidencji w czytelni.

 12. Uczeń, który nie zwróci książek do końca roku szkolnego – nie otrzyma świadectwa  ukończenia klasy.


POZOSTAW ŚLAD PO SOBIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Ze  stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów, w godzinach pracy biblioteki.

 2. Stanowiska komputerowe można wykorzystywać wyłącznie do celów edukacyjnych.

 3. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

 5. Programy edukacyjne  udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.

 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.

 7. Zakazuje się wykorzystywania komputera do prowadzenia gier  i zabaw / w szczególności czatów, gadu – gadu, e -mail/, a także odwiedzania tych stron.

 8. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek i płyt CD-ROM.
  Ich użycie możliwe jest jedynie po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 9. Przy stanowisku mogą się znajdować maksymalnie dwie osoby.

 10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 11. Obowiązuje przestrzeganie ciszy, porządku oraz czystości (zabronione jest spożywanie posiłków i picie napojów).

 12. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska (w przypadku korzystania z Internetu – określa tematykę poszukiwanych informacji) oraz podpisuje się w dzienniku akceptując tym samym regulamin.

 13. Po zakończeniu pracy użytkownik musi pozamykać używane przez siebie programy, usunąć z dysku zapisane przez siebie pliki, zostawić swoje stanowisko  posprzątane – nie wyłącza komputera.

 14. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, instrukcji pracy obowiązujących na poszczególnych stanowiskach, ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi oraz przepisów przeciwpożarowych.

 


BIBLIOTERAPIA

W czytelni naszej biblioteki można skorzystać nie tylko z księgozbioru podręcznego ale także z czasopism.

Największą popularnością wśród uczniów cieszą się:

 • Komputer Świat

 • Poznaj swój kraj

 • Barwy Roku

 • Victor Junior

 • Abecadło

 • Świerszczyk

 • Kumpel

 • Jaś

 • Ciuchcia

 • Ekoświat

Czytelnia dysponuje także czasopismami dla nauczycieli:

 • Biblioteka w Szkole

 • Biologia w Szkole

 • Głos Nauczycielski

 • Język Polski w klasach IV-VI

 • Nauczanie Początkowe

 • Życie Szkoły

 • Matematyka

 • Nowa Szkoła

 • Gazeta Współczesna

 • Wychowanie na co dzień

 • Wszystko dla Szkoły

 • Wychowawca


GALERIA FOTOGRAFII:

 

WZORZEC KULTURY CZYTELNICZEJ:

Uczeń - kulturalny czytelnik odznacza się następującymi cechami:

 • Jest aktywnym czytelnikiem, systematycznie korzysta z biblioteki szkolnej: wypożycza książki do domu, korzysta z księgozbioru podręcznego oraz czasopism znajdujących się w bibliotece.

 • Odczuwa potrzebę obcowania z książką i ma określone zainteresowania czytelnicze.

 • Posiada wysokie kompetencje czytelnicze, przede wszystkim: umie zachować się w bibliotece i korzystać z niej, stosuje się do regulaminu bibliotecznego, umie się posługiwać warsztatem informacyjnym.

 

KULTURALNY CZYTELNIK:

CHCE CZYTAĆ
LUBI CZYTAĆ
WIE, CO CZYTAĆ
UMIE CZYTAĆ Z POŻYTKIEM

 

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie