Historia szkołyAktualnościNasz patronKadraKlasyDokumentyDla rodziców
BIBLIOTEKA
 


Galeria

Koła

Biblioteka

Świetlica

Publikacje

Linki

Plan zajęć

 

SZARE SZEREGI

to kryptonim działającego w konspiracji od 27.11.1939r. Związku Harcerstwa Polskiego. Na czele konspiracji Organizacji Harcerzy stała Komenda Główna – PASIEKA, jej ogniwami były: chorągwie – ULE, hufce – ROJE, drużyny – RODZINY i zastępy – PSZCZOŁY. Program Szarych Szeregów ujęto w trzech hasłach: DZIŚ, JUTRO, POJUTRZE. Hasło – „dziś” oznaczało okres konspiracji, „jutro”- otwartą walkę zbrojna z okupantem, „pojutrze” – pracę w wolnej Polsce. Młodzież Szarych szeregów podzielono na trzy grupy wiekowe: ZAWISZACY, BOJOWE SZKOŁY, GRUPY SZTURMOWE. Szczebel ZAWISZY – 14, 15 – letnich chłopców starała się PASIEKA jak najbardziej uchronić od walki, by uchronić go od strat i okrutnych przeżyć. Wycieczki, obozowanie, zbiórki, a przede wszystkim gry – to program tego szczebla na „dziś”. „Jutro” – miały drużyny Zawiszy pełnić służbę pomocniczą. Charakterystyczny i pełen treści jest kryptonim tej służby: „Mafeking”.

Praca była tak nastawiona, by chłopcy zdobyli maksimum umiejętności – znajomość miasta i okolicy, przepisów ruchu kołowego i pieszego. W typowym miejscu próby – w powstaniu warszawskim – zasłynęli Zawiszacy zorganizowaniem i prowadzeniem Poczty Polowej, rozpoznaniami na przedpolu, łącznością z odciętymi dzielnicami miasta. „Pojutrze” dla Zawiszaków to nauka szkolna, wychowanie fizyczne.

BOJOWE SZKOŁY – to młodzież 16 – 17 letnia. Ich „dziś” to Mały Sabotaż. Był on wołaniem do własnego społeczeństwa, że jest, że zwycięży. W Warszawie co tydzień przez blisko 4 lata, pojawiały się na murach napisy wykonane kredą czy farbą – „V – Victoria” rysunek żółwia, kotwica – PW, ukazywały się ulotki, zrywano flagi niemieckie, wybijano szyby w niemieckich lokalach. Szczytem akcji osiągniętej przez Mały Sabotaż było zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika Kopernika, dokonane przez phm. Alka Dawidowskiego. Drugą formą Małego Sabotażu była akcja pod kryptonimem „N”, która godziła w nastrój i postawę Niemców. To tysiące ulotek szkalujących Niemców, to listy pisane do oficerów niemieckich bądź nękanie ich telefonami. Trzecia akcja BS – to wywiad. Przez długie lata płynęły do sztabów wojskowych sporządzane przez BS meldunki np.: o podążającej na wschód kolumnie niemieckiej otrzymując kolejno meldunki z Łowicza, Warszawy i Lublina. „Jutro” Bojowych Szkół to bycie oddziałami łączności, oddziałami rozpoznawczymi i pocztami dowódców. W warszawskim powstaniu walczyły te oddziały na Żoliborzu, w Śródmieściu i na Mokotowie, zdając wspaniale swój bojowy egzamin.

Wśród rozlicznych służb i prac nie zapomniano również o nauce i wychowaniu fizycznym, by jako najpełniejsi ludzie wchodzili chłopcy z drużyn BS w polskie „pojutrze”.

GRUPY SZTURMOWE – najstarsi harcerze. Ich służba „dziś”, to tzw. Wielka Dywersja. To oni wykonali znane akcje takie jak: Zamachy na Kutscherę, Stamma, Schultza, Brandta i to oni odbili więźniów pod Celestynowem i na ul. Długiej w Warszawie, wysadzili wiele mostów, przepustów kolejowych i pociągów.

„Jutro” G Sz to bycie kadrowymi wyborowymi oddziałami. W tym zakresie przeszkolono duży procent Grup Szturmowych we własnych Szkołach Podchorążych. Przeprowadzono trudną operację szkolenia motorowego, przygotowywano na leśnych bazach partyzanckich szkołę spadochronową.

W powstaniu warszawskim oddziały GS wystąpiły bardzo licznie, a dwa największe ich zgrupowania: bataliony „Zośka” i „Parasol” okryły się wiekopomną sławą.

„Pojutrze” GS to pomimo pracy wojskowej znajdowanie czasu na naukę we własnym gimnazjum, zdobywanie wiedzy.

 Historia nadania Szkole Imienia Szarych Szeregów

 • 01.09. 03 r. - Propozycja dyrektora szkoły Pana Ireneusza Bańkowskiego- aby nadać szkole imię. Zadaniem wychowawców i klas było zastanowienie się nad problemem obrania patrona szkoły i podjęcie decyzji o wszczęciu działań z tym związanych,

 • 05. 02. 04 r. - Wystąpienie Pana dyrektora z wnioskiem o rozpoczęcie prac związanych z nadaniem imienia szkole. Członkowie rady pedagogicznej zatwierdzili wniosek,

 • 15. 03. 04 r. - Poszczególne klasy podają swoje propozycje patrona szkoły. Dyskusja nad ostateczną decyzją.

 • 15. 03. 04 r. - 17. 06. 04 r. Praca klas nad poznaniem wybranego kandydata na patrona,

 • 14. 06. 04 r. – 19. 06. 04 r. – Wystawa przygotowana przez klasy poświęcona poszczególnym bohaterom :

a) Janowi Pawłowi II,

b) Sybirakom,

c) Januszowi Korczakowi,

d) Szarym Szeregom, 

 • Wystawa prezentowała bogato ilustrowane albumy, fotografie, książki, mapy, eksponaty, tablice itp. przybliżające prezentowane postaci,

 • 17. 06. 04 r. - Prezentacja proponowanych patronów, w której uczestniczyli uczniowie oraz zaproszeni goście,

 • 20. 06. 04 r. - Przedstawienie programu artystycznego prezentującego proponowanych przez klasy bohaterów mieszkańcom Czyżewa,

 • 22. 06. 04 r. - Wielki dzień w naszej szkole- wybieramy patrona szkoły. W wyniku głosowania uczniów, rodziców i nauczycieli okazało się, że patronem naszej szkoły zostaną „Szare Szeregi”,

 • 22. 09. 04 r. - Podczas obrad Rady Pedagogicznej powołano zespół nauczycieli do spraw organizacji prac związanych z wyborem patrona szkoły,

 • 10.04 r. - Ogłoszenie konkursu plastycznego na wykonanie projektu- logo Szkoły Podstawowej w Czyżewie,

 • 26.11.04 r. - Nagrodzenie laureatów konkursu:

 • I miejsce (praca wspólna) Alberta i Artura Marciniak,

 • wyróżnienie: Sara Depczyńska- kl. V a, Dominika Kowalska- kl. I a, Jakub Kapuściński, kl. III b, Adrian Bańkowski-  kl. I a,

 • 14. 12. 04 r. – Gościmy w naszej szkole szanownych państwa dr Idalię Kubicę oraz hm Pl ppor. b. żołnierza Batalionu „Zośka” Stanisława Sieradzkiego ps. „Świst”, którzy przedstawiają nam miniony świat wojennej grozy, ale też bohaterstwa patriotycznego poświęcenia oraz wzory szlachetnych postaw ludzi, którzy swoją młodość a często życie oddali za ojczyznę,

 • 21.02.05 r.– Do związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Ziemi Łomżyńskiej został wysłany meldunek o wyznaczenie okresu próbnego dla drużyny harcerskiej, którą chcemy reaktywować w Szkole Podstawowej w Czyżewie,

 • 02.03.05 r. - Pierwsza zbiórka aktywnie działającej drużyny harcerskiej.  Harcerze nauczyli się hymnu harcerskiego. Ustalono harmonogram spotkań drużyny. Młodzi harcerze powoli przygotowują swoje mundury harcerskie. W każdą środę na zbiorkach przybywa coraz więcej umundurowanych druhów i druhen,

 • 08.04.05 r. – Po śmierci Jana Pawła II w szkole zorganizowano kącik żałobny z portretem Papieża i zapalonymi zniczami. Druhowie z zastępu I w pełnym umundurowaniu trzymali warte honorową,

 • 20.04.05 r. -  W ramach projektu edukacyjnego „Patron naszej szkoły” w drużynie harcerskiej zorganizowano bieg patrolowy, podczas którego sprawdzona została wiedza harcerzy związana z patronem drużyny, patronami zastępów oraz harcerstwem,

 • 27.05.05 r. – Wycieczka uczniów kl. I-VI do Warszawy, której głównym celem było odwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Cmentarza Wojskowego na Powązkach,

 • 11.06.05 r. – Uroczyste poświęcenie sztandaru oraz nadanie Imienia Szarych Szeregów Szkole Podstawowej.

 

 

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie