Zajęcia wyrównawcze z matematyki
1
1

1
10
10

10
2
2

2
4
4

4
5
5

5
7
7

7
8
8

8
9
9

9