Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

ZEBRANIA Z RODZICAMI 24 WRZEŚNIA (WTOREK) 2019 ROKU O GODZINIE 16:00. UWAGA! Od dnia 23 września 2019 roku zmiany w odjazdach autobusów szkolnych - szczegółowe informacje u kierownika świetlicy. Uczniowie otrzymają stosowne informacje w wersji papierowej.

Rektrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/20
Szkoła Podstawowa


Wniosek rodziców dziecka (z obwodu szkoły).

Wniosek rodziców dziecka (poza obowdem).

Deklaracja woli przyjęcia do szkoły.

 


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY CZYŻEW NA ROK SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI SP