Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

 

Skład Rady Rodziców

PRZEWODNICZĄCY

ZASTĘPCA

SKARBNIK

SEKRETARZ