Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Kadra


D Y R E K C J A

Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie

 
Anna Sienicka

DYREKTOR SZKOŁY 
przyroda - nauczyciel dyplomowany

 

 

    

 Radosław Sienicki
WICEDYREKTOR SZKOŁY 
informatyka - nauczyciel dyplomowany

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Beata Dmochowska

 

nauczyciel dyplomowany

 

Bożena Dmochowska

 

nauczyciel dyplomowany

 

Małgorzata Kaczyńska

 

nauczyciel dyplomowany

 

Bożena Kamianowska

 

nauczyciel dyplomowany

 

Alina Rzymska

 

nauczyciel dyplomowany

 

Anna Marciniak

 

nauczyciel dyplomowany

 

 

 

 

 

 


NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

 

Beata Mioduszewska

 

muzyka, wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

 

Nina Garbowska

 

język rosyjski - nauczyciel kontraktowy

 

Małgorzata Godlewska

 

historia, religia, wychowawca świetlicy - nauczyciel dyplomowany

 

Marta Gniazdowska

 

matematyka, technika - nauczyciel kontraktowy

 

Agnieszka Karczewska

 

świetlica (kierownik) - nauczyciel dyplomowany

 

Zbigniew Krajewski

 

religia - nauczyciel dyplomowany

 

Marzena Kulesza

 

biblioteka - nauczyciel dyplomowany

 

Anna Marciniak

 

plastyka - nauczyciel dyplomowany

 

Katarzyna Krych

 

język polski, logopeda - nauczyciel kontraktowy

 

 

Irena Szałkiewicz

 

język angielski - nauczyciel mianowany

 

Anna Walaszek

 

matematyka, informatyka - nauczyciel dyplomowany

 

Elżbieta Wajszczyk

 

informatyka - nauczyciel dyplomowany

 

Ewa Wajszczyk

 

wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

 

Dorota Wyszyńska

 

język angielski - nauczyciel mianowany

 

Grzegorz Wojno

 

wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

 

Aneta Zaremba

 

język polski, wdż - nauczyciel dyplomowany

 

Marzena Trzaska

 

pedagog szkolny - nauczyciel mianowany

Ks. Wojciech Choiński

religia - nauczyciel dyplomowany


Kinga Lubak

język polski - nauczyciel dyplomowany
Adam Pieńkowski

historia - nauczyciel dyplomowany


Teresa Żochowska

geografia, chemia - nauczyciel dyplomowany


Irena Uścińska


język polski, zajęcia artystyczne - nauczyciel dyplomowany

Beata Nowacka 
 

Ewa Biegaj
edukacja wczesnoszkolna

fizyka, technika, informatyka - nauczyciel dyplomowany

Jolanta Wajszczyk

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa - nauczyciel dyplomowany

Dorota Kalupa

język angielski - nauczyciel kontraktowy


Halina Świerżewska wychowawca świetlicy - nauczyciel dyplomowany


 
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI


 
Łapińska Iwona
sekretarka
Konarzewski Andrzej starszy woźny
Krynicka Teresa sprzątaczka
   
Wojtczuk Alina kucharz
   
Krajewska Ewa intendentka
   
Cygan Katarzyna kucharz