Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

ZEBRANIA Z RODZICAMI 24 WRZEŚNIA (WTOREK) 2019 ROKU O GODZINIE 16:00. UWAGA! Od dnia 23 września 2019 roku zmiany w odjazdach autobusów szkolnych - szczegółowe informacje u kierownika świetlicy. Uczniowie otrzymają stosowne informacje w wersji papierowej.

Aktualności

05.06.2019

Ognisko Caritas


Po wstępnym zaspokojeniu uczucia  głodu część uczestników podjęła rekonesans przyległego boiska inni czynnie wzięli udział w grach sprawnościowych. Oczywiście nie odbyło się bez meczu piłki nożnej z udziałem opiekunów grupy. Tu szczególne podziękowanie dla p. Anety Zaremba, która podjęła zaszczytne, ale i wymagającą funkcję głównego ceremoniarza stołu. Na szczęście mecz zakończył się remisem, więc obie strony opuszczały boisko w dobrym samopoczuciu. Ze stołu Caritas skorzystały także okoliczne zwierzątka. 

Zbigniew Krajewski