Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

ZEBRANIA Z RODZICAMI 24 WRZEŚNIA (WTOREK) 2019 ROKU O GODZINIE 16:00. UWAGA! Od dnia 23 września 2019 roku zmiany w odjazdach autobusów szkolnych - szczegółowe informacje u kierownika świetlicy. Uczniowie otrzymają stosowne informacje w wersji papierowej.

Aktualności

23.05.2019

XVIII Konkurs Wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II


Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Zwłaszcza ta druga była wymagająca, tak co do treści pytań jak i ich formy, bowiem uczestnicy musieli odpowiadać przed całą zgromadzoną publicznością. W międzyczasie mieliśmy możliwość posłuchania chóru i występów indywidualnych uczniów szkoły nas goszczącej tj. Zespołu Szkół Zawodowych im S. Staszica w Wysokim Mazowieckim. Co prawda naszym zawodnikom nie udało się zająć premiowanego miejsca, ale zdobyta wiedza i kapitał doświadczenia są ich osobistą nagrodą. Drobne upominki i dyplom były podsumowaniem spotkania poświęconego naszemu wielkiemu Polakowi.
Krajewski Zbigniew