Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

13.10.2011

Dzień Edukacji Narodowej


W przededniu święta pracowników oświaty w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia, która zgromadziła wszystkich pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz zaproszonych gości: Burmistrza Annę Bogucką, miejscowego proboszcza ks. kan. Eugeniusza Sochackiego, liczne grono emerytowanych nauczycieli oraz przewodniczącego Rady Rodziców Kamila Króla.

Od samego rana uczniowie składali swoim nauczycielom i wychowawcom życzenia oraz wręczali kwiaty.

Dyrektor szkoły Anna Sienicka z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczyła wyróżniającym się pracownikom nagrody. Były również nagrody burmistrza.

Oficjalną część uroczystości zakończył występ uczniów, którzy z dużą dawką humoru opowiadali m. in. o szkolnej rzeczywistości.

W szkolnej stołówce pracownicy naszej szkoły oraz zaproszeni goście spotkali się przy herbacie.