Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

12.10.2011

Życzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty


Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Edukacji

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu Pedagogom moje serdeczne podziękowanie za rzetelność i oddanie, z jakim realizujecie powierzone obowiązki. Wysoce cenię Państwa profesjonalizm i kompetencje, których efektem są wyniki osiągane przez uczniów podlaskich szkół.

Moje podziękowania kieruję również do wszystkich przyjaciół podlaskiej oświaty. Dziękuję za współpracę i pomoc Wojewodzie Podlaskiemu, Parlamentarzystom, Marszałkowi Województwa, Starostom, Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom, Zwierzchnikom i duchownym kościoła katolickiego i prawosławnego, policji państwowej, straży pożarnej, organizacjom pozarządowym, związkom zawodowym i innym organizacjom wspierającym rozwój podlaskiej oświaty.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzę spokoju i stabilizacji warunków pracy, które pozwolą Państwu jak najpełniej realizować swoje zadania. Życzę też silnego przekonania o niezwykłej wartości zawodu, który wykonujecie. Niech ta świadomość będzie dla Państwa inspiracją i źródłem poczucia satysfakcji w każdym dniu pracy. Życzę sukcesów, ale nade wszystko - wdzięcznej pamięci Waszych uczniów.

Jerzy Kiszkiel
/-/
Podlaski Kurator Oświaty