Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Biblioteka

 

C++


GODZINY OTWARCIA
BIBLIOTEKI
SZKOLNEJ 

Biblioteka jest miejscem zaczarowanym:

blisko tu do bajki i prawdy, do uśmiechu i do wzruszeń

                                                    Barbara LewandowskaHISTORIA BIBLIOTEKI

 Biblioteka szkolna powstała prawdopodobnie w roku szkolnym 1954/1955. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej dotyczy książki „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza.

Biblioteka zajmuje jedno niewielkie  pomieszczenie na parterze budynku szkoły. Do roku 1998 mieściła się na drugim piętrze, skąd została przeniesiona na parter.

W roku 2004 w bibliotece zainstalowano cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Od stycznia 2008 roku w bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Imprezy, które na stałe wpisały się w życie biblioteki to:

„Pasowanie na czytelnika” oraz konkurs „Mistrz pięknego czytania”

Czytelnikami biblioteki są wszyscy uczniowie, nauczyciele, personel administracyjny, a także rodzice. W naszej bibliotece czytelnicy mają wolny dostęp do półek, co umożliwia bezpośredni kontakt z książką. Informacja o zbiorach jest czytelna, na każdym regale Umieszczone są napisy informacyjne. Księgozbiór ustawiony jest według poniższych działów:

*       Literatura piękna - z wyłączeniem lektur, które mieszczą się na odrębnych regałach

*       Literatura popularnonaukowa – zbiory ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

*       Literatura dla nauczycieli

*       Księgozbiór podręczny – udostępniany na miejscu

*       Księgozbiór patrona szkoły

*       Czasopisma dla uczniów i nauczycieli

*       Zbiory audiowizualneZbiory biblioteki:

Książki : 8020 woluminów

Czasopisma   

Abecadło

Barwy Roku

Świerszczyk

Kumpel

Victor Junior

Komputer Świat

Ciuchcia

Przyroda polska

Biblioteka w Szkole

Głos Nauczycielski

The Teacher

Język Polski w klasach IV-VI

Nauczanie Początkowe

Życie Szkoły

Nowa Szkoła

Gazeta Współczesna

Wszystko dla Szkoły

Wychowanie muzyczne

Wychowawca

Kontakty

Zbiory audiowizualne

Dokumenty wewnątrzszkolne ( Statut, Program Wychowawczy, Plan Pracy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, Wewnątrzszkolny System Oceniania)

 KATALOGI

Biblioteka prowadzi dwa katalogi główne: alfabetyczny i rzeczowy. Są one najpełniejszym źródłem informacji o zbiorach biblioteki.

Dodatkowym źródłem informacji o książkach jest  „Kuferek ciekawej książki” . Znajdują się w nim karty z krótką informacją o książce oraz ilustracja. Autorami kart do kuferka są uczniowie.
Naszym czytelnikom zapewniamy:

 

   dostęp do lektur szkolnych,

   wybór literatury popularnonaukowej,

   kontakt z literaturą piękną,