Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

18 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne dla klas 1-3. Prosimy o uważne zapoznawanie się z komunikatami na stronie www szkoly oraz zawartymi w wiadomościach przekazywanych przez dziennik elektroniczny.

Uczniowski Klub Sportowy

 Z a r z ą d :

Radosław Sienicki
PREZES ZARZĄDU

Ewa Wajszczyk
SEKRETARZ

Grzegorz Wojno
CZŁONEK

Marta Gniazdowska
CZŁONEK

Agnieszka Karczewska
CZŁONEK
Komisja Rewizyjna:

Marzena Kulesza
PRZEWODNICZĄCA

Aneta Zaremba
SEKRETARZ

Małgorzata Kaczyńska
CZŁONEKCzłonkowie wspierający:

Paweł Gniazdowski
Renata Zaremba
Anna Marciniak
Małgorzata Biała
Marzena Trzaska
Anna Sienicka
Barbara Sienicka
Hanna Sienicka
Dorota Wyszyńska
Marta Dąbrowska
Witold Sienicki
Renata Skupiewska
Nina Garbowska
Sławomir Kalupa
Katrzyna Krych
Anna Walaszek


BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMIE "KLUB"  - edycja 2019

Z nowym rokiem szkolnym rozpoczęły się dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Szarych szeregów w Czyżewie. Działający przy szkole Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” znalazł się w gronie klubów, które otrzymały z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) dofinansowanie w ramach Programu „Klub” – edycja 2019.  UKS otrzymał maksymalne dofinansowanie, tj. 15 000 zł.

            Pozyskane środki pozwalaj na zorganizowanie w nowym roku szkolnym 2019/20 dla 60 uczniów dodatkowych zajęć sportowych z piłki nożnej oraz siatkowej. Ponadto zostanie zakupiony nowy sprzęt sportowy, który wzbogaci zaplecze dydaktyczne szkoły.

Realizacja zadania będzie możliwa także dzięki finansowemu wsparciu samorządu gminnego (blisko 11% wartości zadania).


18 lutego 2012 roku

Tureniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżewie

Nasi siatkarze trenowani przez Grzegorza Wojno, drużyna dziewcząt i chłopców, okazali się najlepsi w sobotnim Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżewie. Drugie miejsce zdobył Ciechanowic, a trzecie Rosochate Kościelne. Gratulujemy! W imieniu Dyrektora Szkoły Anny Sienickiej dyplomy i puchary wręczył wicedyrektor i jednocześnie Prezes Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlęta” Radosław Sienicki. Turniej zorganizował nasz klub sportowy.