Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

APELUJEMY DO RODZICÓW, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIALI SWOJE DZIECI W DOMACH, MIEJSCACH ZAMIESZKANIA. PROSIMY O ODPOWIEDZIALNE POTRAKTOWANIE APELU I OGRANICZENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.

Rektrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21
Szkoła Podstawowa


Wniosek rodziców dziecka (z obwodu szkoły).

Wniosek rodziców dziecka (poza obowdem).

Deklaracja woli przyjęcia do szkoły.

 


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY CZYŻEW NA ROK SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI SP