Historia szkołyAktualnościNasz patronKadraKlasyDokumentyDla rodziców
BIBLIOTEKA
 


Galeria

Koła

Biblioteka

Świetlica

Publikacje

Linki

Plan zajęć

 

nadania  Szkole Podstawowej w Czyżewie

imienia „Szarych Szeregów”

Dzień 11 czerwca 2005 r. zapisze się w kronikach szkoły jako ważny moment jej historii. Społeczność szkolna po wielu dniach przygotowań mogła godnie uczcić pamięć tych, których wybrała na swego patrona – harcerzy i harcerki z „Szarych Szeregów”.

Przybyli zaproszeni goście – najważniejsi: uczestnicy walk Powstania Warszawskiego z Batalionu Zośka, członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Szarych Szeregów”, którzy swoimi osobami  „uobecnili” wszystkich młodych wówczas ludzi z „Szarych Szeregów”, tych którzy zginęli i tych, którzy przez wiele lat po wojnie dawali świadectwo bohaterstwa i poświęcenia dla ojczyzny – swego i swoich kolegów.

Wielkie święto nadania szkole imienia „Szarych Szeregów” rozpoczęło się uroczystą mszą św. Pogoda nam wtedy nie dopisywała, jednak -  mimo deszczu – wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami, przemaszerowali do kościoła. Na czele pochodu niesiono flagę państwową i sztandar harcerski „Szarych Szeregów”.

Harcerze ze szkolnej 3 Drużyny Harcerskiej, która otrzymała imię „Szarych Szeregów” jako godne dziedzictwo Hufca im. „Szarych Szeregów” w Czyżewie, w mundurkach harcerskich byli ozdobą uroczystości, pełniąc wartę zarówno podczas mszy św. jak i podczas imprezy szkolnej, na koniec przy księgach pamiątkowych, do których wpisywali się goście.

Na mszy św. nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły. Ksiądz proboszcz w homilii podkreślił patriotyczne idee, związane z wybranym patronem  szkoły  oraz zobowiązania, jakie nakłada na uczniów i nauczycieli to imię.

Po mszy św. pochód składający się z orkiestry, pocztów sztandarowych, gości i uczniów  przemaszerował do szkoły. Tam poświęcono tablicę pamiątkową. Podczas części oficjalnej uroczystości wielu gości zabierało głos, składając gratulacje społeczności szkolnej i przekazując prezenty  w postaci książek, honorowych medali czy innych pamiątek.

Najcieplej przyjmowani byli przez młodzież szkolną goście honorowi – pan Stanisław Sieradzki i pani Idalia Kubica, którzy bardzo emocjonalnie opowiadali o swoich przeżyciach podczas wojny, kolegach, którzy zginęli oraz o przyjaźni, jaka zawiązała się między nimi a uczniami naszej szkoły podczas wcześniejszych wizyt i spotkań. Wyrazem sympatii były liczne podarunki, które pani Idalia Kubica przekazała nauczycielom i uczniom.

Odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez rodziców, następnie pan Dyrektor przekazał sztandar uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie, że będą strzegli honoru szkoły i sztandaru. Po raz pierwszy uczniowie odśpiewali nowy hymn szkoły „Szare Szeregi”.

Ukoronowaniem uroczystości nadania szkole imienia był program artystyczny. Scenariusz nawiązywał do Powstania Warszawskiego. Liryki poetów z Rodu Anhellich, którzy zginęli podczas wojny – Baczyńskiego, Gajcego, Krahelskiej, Stroińskiego, Trzebińskiego, Borowskiego – przejmująco przekazywały grozę dni powstania i dramat młodych ludzi, którzy oddawali życie za ojczyznę.

Krzyże, dekoracje, ruiny miasta, biało-czerwone opaski, dymy i film w tle, a  przede wszystkim mali powstańcy – to wszystko oddawało klimat powstania. Wspomnienia o powstaniu przywołali harcerze, siedzący przy ognisku.

Druga część występu poświęcona była oddaniu hołdu poległym powstańcom. Było więc składanie kwiatów i zapalonych zniczy pod krzyżem, Apel Poległych z werblami, harcerski hymn „O Panie Boże, Ojcze nasz”. Pieśń „Polskie kwiaty”, śpiewana przez chór, była tłem muzycznym, kiedy dzieci w strojach ludowych wręczały gościom honorowym wiązanki z polnych kwiatów.

W oczach seniorów -  ludzi pamiętających dni powstania - widać było łzy. Wzruszyły ich treści przedstawienia, sposób prezentacji dzieci, wspomnienia, które wywołał program artystyczny. Płakali zresztą nie tylko powstańcy, którzy myślami powrócili do 1944 roku. Wzruszeni byli wszyscy dorośli goście, ponieważ zobaczyli, że młode pokolenie potrafi z wielką żarliwością i zaangażowaniem przekazać idee patriotyczne i z ogromną powagą się nimi przejąć.

Te łzy i długie brawa były największym podziękowaniem za trud, jaki włożyli uczniowie w perfekcyjne przygotowanie przedstawienia.

Potwierdzeniem wysokiej oceny występu uczniów były wpisy gości do szkolnej księgi pamiątkowej  oraz kroniki harcerskiej.

 

 

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie