Historia szkołyAktualnościNasz patronKadraKlasyDokumentyDla rodziców
BIBLIOTEKA
 


Galeria

Koła

Biblioteka

Świetlica

Publikacje

Linki

Plan zajęć

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ZHP W NASZEJ SZKOLE

czytaj więcej

Historia ZHP w Czyżewie

 Związek harcerstwa Polskiego, który powstał w Polsce w 1916 roku, zawsze był związany z losami kraju, szczególnie dramatycznymi w okresie II wojny światowej. Harcerze w Szarych Szeregach walczyli i oddawali życie za ojczyznę. Po wojnie ZHP reaktywowano w 1956 r. W tych latach jedną z inicjatyw harcerstwa było stworzenie wiejskich drużyn. W ramach tych działań powstawały kolejne drużyny w Szkole Podstawowej w Czyżewie. Starsi mieszkańcy Czyżewa, którzy wtedy byli uczniami szkoły pamiętają, że na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych działały już drużyny harcerskie i zuchowe. Wszystkie drużyny prowadziły kroniki. Szkoda, że tak niewiele pozostało dokumentów z tamtych lat. Zachowały się roczniki: 72 Drużyny Harcerek im. Marii Curie - Skłodowskiej z lat 1967-1978, 10 DH z lat 1979-1980 i 3 DH im. Szarych Szeregów z lat 1977-1989. 72 DH im. Marii Curii - Skłodowskiej powstała we wrześniu 1967 r. na początku jej drużynową była druhna Jaczewska, potem (1971 r.) Irena Szyp-Kondratowicz, która później prowadziła 8DH. Jarosław Sokołowski przejął 72 DH im. Marii Curie - Skłodowskiej. 10 DH prowadziła Helena Wyszyńska-Zaręba, później Elżbieta Markowska. Drużynową 26 DH im. A. Mickiewicza w Lipusach była Danuta Sienicka, drużynę prowadziła tam też Krystyna Godlewska. 11 DH im. Marii Konopnickiej prowadziła Halina Mościcka i Teresa Markowska (latach 1972-1973). Drużynową 3 DH im. Szarych Szeregów była Helena Wyszyńska-Zaręba potem Elżbieta Szyl. Drużyny zuchowe prowadziły: Halina Łopuska, Jadwiga Pakieła, Zofia Nowicka, Janina Szeligowska, Zofia Tymińska. Było jeszcze wiele innych drużyn, np. 54 DH, 6 DH. Niestety nie zachowały się o nich wzmianki w dokumentach. Instruktorzy, którzy prowadzili drużyny to: Jadwiga Chełstowska, Irena Czajkowska - Wojtczuk, Bogusława Kućmierowska (1976 r.) w Rosochatem Kościelnem, Anna Osipowska w Dąbrowie Wielkiej.

Bardzo aktywnie działała 3 Drużyna Harcerek im. Szarych Szeregów. Wiele zadań drużyny skupiało się na tworzeniu więzi z byłymi powstańcami i uczestnikami wojennych Szarych Szeregów. Szczególnie bliskie były one z matka "Rudego" panią Zdzisławą Bytnarową hm PL. była gościem w Czyżewie i  przyjmowała harcerki w swoim mieszkaniu w Warszawie. Do dziś zachowały się listy od pani Bytnarowej i od Stanisława Sieradzkiego "Śwista", byłego żołnierza Batalionu "Zośka". Drużyna uczestniczyła w Rajdach "Arsenał" w Warszawie, gdzie harcerki wykazały się wiedzą o powstaniu warszawskim i poznawały harcerzy - uczestników walki zbrojnej w czasie II wojny światowej. Zasługi harcerzy z 3 DH doceniono w Komendzie Chorągwi, przyznając jej dwukrotnie Tytuł Drużyny Sztandarowej (w 1978 i 1979 r.) W tamtych latach do tradycji i obrzędowości pracy harcerskiej należały:

 • coroczne Alerty  Naczelnika ZHP. Pierwszy Alert ogłoszono w 1966 r.; każdy odbywał się pod określonym hasłem, np. IX Alert ZHP, X- "Nasz Dom - Polska Ludowa", XV Alert -"Nasi bohaterowie Szare Szeregi", w 1976 r. "Olimpijki Start" i inne: "Na tropach zielonych pomników", "Harcerskie słowo i praca",

 • realizacja zobowiązania drużyn z okazji ogólnopolskich Zjazdów ZHP:

 • organizowanie uroczystości z okazji Święta Ludowego Wojska Polskiego, Dnia Milicjanta, Dnia Nauczyciela, pierwszomajowe pochody;

 • składanie kwiatów na grobach poległych żołnierzy 1 września;

 • organizowanie Święta Pieczonego Ziemniaka;

 • prace zarobkowe na różne społeczne cele, np. wykopki prace przy porządkowaniu parku, zbiórki butelek i makulatury, loterie fantowe, sprzedaż bułek i ciasta; zarobione fundusze wpłacano na akcje humanitarne organizowane w kraju, np. budowa Centrum Zdrowia Dziecka;

 • organizowanie zimowisk, biwaków, obozów wędrownych, letnich obozów pod namiotami. Nieobozowej akcji Letniej;

 • wyjazdy na zloty i rajd, np. ogólnopolski Kurpiowski Rajd Zwycięstwa, Rajd Arsenał w Warszawie;

 • warty przy Pomniku Niepodległości - Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej.

 W tamtych czasach hufiec gromadził drużyny w gminach, komenda chorągwi miała siedzibę w Łomży. 12  VI 1979 r. harcerze przeżywali wielkie święto - Hufiec ZHP w Czyżewie otrzymał imię "Szarych Szeregów" oraz sztandar harcerski. uroczystość organizowała ówczesna komendantka Janina Szeligowska. Kolejnymi komendantkami Hufca ZHP w Czyżewie byli: Helena Zaręba (1970r.), Jania Szeligowska (1977 r.), Jarek Sokołowski (1979 r.), Zofia Januszewska (1981 r.).

 Instruktorzy ZHP z wielkim zaangażowaniem prowadzili drużyny harcerskie organizując zbiórki, biwaki, obozy, akcje społeczne i wszelka działalność skautowską. harcerze mieli w szkole harcówkę, gdzie spotykali się i przechowywali swoje skarby: proporce, kroniki, sprzęt biwakowy. Pamiętne były Przyrzeczenia Harcerskie, grzybobrania i uczty przygotowane z leśnych zbiorów, spotkania integracyjne, organizowane przez kolejne drużyny, zloty harcerskie i wiele innych imprez. Kto nosił mundur harcerski na pewno do dziś z sentymentem i dumą wspomina lata harcerskiej działalności.

Dynamicznie rozwijał się ruch harcerski, szczególnie w latach siedemdziesiątych, gdy w szkole obowiązywała metodyka H. Muszyńskiego. Trzy grupy wiekowe: Pacholęta, Sztubacy i Żacy co tydzień spotykały się na apelu w harcerskich mundurach i otrzymywały hasło do realizacji na każdy tydzień. Po  ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. i związanych z nim restrykcji (zawieszenie wszelkich uroczystości, imprez kulturalnych i zgromadzeń) zaczęła powoli wygasać działalność szkolnych organizacji społecznych.

11 czerwca 2005 roku w Szkole Podstawowej w Czyżewie nadano "Szarych Szeregów". Odnowiono kontakty z zaprzyjaźnionymi wcześniej uczestnikami Powstania Warszawskiego, harcerzami z wojennych "Szarych Szeregów" i kombatantami KG Związku Szarych Szeregów.

W związku z wyborem bohatera szkoły od stycznia 2005 r. (po piętnastu latach nieobecności) odrodził się ruch harcerski, zainicjowany przez instruktorki: phm Halinę Lipińską, pwd Barbarę Pietrzak i pwd Małgorzatę Kaczyńską. Nowa drużyna, nawiązała do harcerskiej tradycji szkoły i przyjęła nazwę 3 DH im Szarych Szeregów - taką nazwę drużyna działająca w latach 1977 -1989. Harcerze zachowują tradycje swojej poprzedniczki - 3 DH, opiekują się odrestaurowanym sztandarem Hufca ZHP im. "Szarych Szeregów". Drużyna działa w strukturach organizacyjnych Komendy Hufca Ziemi Łomżyńskiej. Druhny drużynowe: Halina Lipińska, Barbara Pietrzak i Anna Walaszek starają się wprowadzić do pracy z dziećmi patriotyczne i humanitarne wartości związane z ruchem harcerskim.

Zapoczątkowany w Czyżewie ruch harcerski szybko rozwinął się, dzięki zaangażowaniu instruktorów i dyrektorów miejscowych szkół. Na początku 2006 r. w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie powstała 6 DH, która nosi imię Sybiraków. Prowadza ją druhny drużynowe Jolanta Wajszczyk i Halina Świerżewska. W tym czasie utworzono  też 14 DH w Zespole szkół w Rosochtem Kościelnem, którą prowadzi Małgorzata Gołaszewska. Od lutego 2007 r. istniej drużyna w ZSOiZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, która opiekują się Małgorzata Jaźwińska i Anna Łapińska.

Drużynowe wszystkich drużyn nawiązują kontakty z instruktorami, które prowadziły drużyny harcerskie i zuchowe, konsolidując w ten sposób środowisko harcerskie. Ponieważ duch harcerski nie ginie, istnieje nadzieja, na zorganizowanie kręgu instruktorskiego, wspierającego działania drużyn czyżewskich.

Oprócz wykonywania zadań skautowskich drużyny organizują wiele akcji środowiskowych, biorą udział w świętach państwowych i kościelnych. Harcerze od 2005 r. przywożą mieszkańcom Czyżewa Światełko Betlejemskie, pełnią honorowe warty w Miejscach Pamięci Narodowej, uczestniczą w uroczystościach rocznicowych związanych z polskim Papieżem Janem Pawłem II (m. in. w harcerskiej akcji obdarowywania ludzi żółtymi tulipanami w rocznicę śmierci Papieża), współpracują z Kołem Sybiraków w Czyżewie, uczestniczą w uroczystościach kościelnych i państwowych, realizując słowa roty Przyrzeczenia Harcerskiego: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim ".

Czyżewskie drużyny wspaniale współpracują wspólnie organizując różne uroczystości, ogniska, Dni Myśli Braterskiej, wyjeżdżając na zloty harcerskie oraz obozy.

Obecnie Komenda Ziemi Łomżyńskiej gromadzi kilkanaście drużyn, a Komenda Chorągwi mieści się w Białymstoku, natomiast w powiecie wysokomazowieckim działają tylko drużyny w gminie Czyżew. Ruch harcerski funkcjonuje u nas dzięki tradycji i pracy pokoleń instruktorskich wychowawców oraz zaangażowaniu młodszych i starszych harcerzy.

 phm Halina Lipińska

Prezentacja 3 DH

im. Szarych Szeregów

przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie Osadzie

3 DH im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie Osadzie funkcjonuje od lutego 2005 roku. Jest spadkobierczynią idei drużyny działającej w szkole w latach 1977-1989 oraz Komendy Hufca im. Szarych Szeregów w Czyżewie, działającego w latach 1975-1980. Powstała w związku wyborem patrona szkoły Szarych Szeregów. Drużyną opiekują się: phm Halina Lipińska, pwd Barbara Pietrzak, pwd Anna Walaszek.

Drużyna liczy 35 harcerzy i harcerek skupionych w 5 zastępach. Znakiem drużyny jest pomarańczowy kolor chust jako symbol "pomarańczarni"- ugrupowania harcerskiego, w którym działali chłopcy z Szarych Szeregów.

Nawiązaliśmy kontakt z kombatantami, uczestnikami powstania warszawskiego, harcerzami z wojennych "Szarych Szeregów". Opiekujemy się sztandarem Komendy Hufca im. Szarych Szeregów, który został z naszej inicjatywy odnowiony. Drużyna jest głównym organizatorem uroczystości związanych ze Świętem Patrona szkoły, które obchodzone jest w rocznicę Akcji pod Arsenałem. Zapraszamy na tę uroczystość wszystkie drużyny czyżewskie oraz kombatantów z ZG Szarych Szeregów.

Cele działalności drużyny oparte są na Prawie Harcerskim i Przyrzeczeniu Harcerskim:

 • Działania na rzecz kolegów, szkoły, środowiska

 • Tworzenie warunków zabawy, odpoczynku, właściwego spędzania wolnego czasu

 • Kształtowania potrzeby pogłębiania wiedzy i właściwego stosunku do obowiązków szkolnych

 • Uczenie dostrzegania potrzeb społecznych w środowisku i kształtowanie postawy gotowości do działania

 • Kształtowanie uczucia tolerancji, przyjaźni i solidarności

 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole

 • Kształtowanie umiejętności organizatorskich, dyscypliny i zaradności

 • Uwrażliwianie na piękno przyrody i potrzebą jej szanowania

 • Kształtowanie charakterów, pobudzanie twórczej aktywności

 • Wdrażanie do uczuciowości i posłuszeństwa wobec przełożonych

 • Budzenie optymizmu i pogody ducha

 Tworzymy w drużynie tradycję i obrzędowość, organizując co roku:

 • uroczystą wigilię harcerską, na która zapraszamy wszystkich instruktorów harcerstwa

 • Harcerski Start

 • Wycieczki rowerowe, biegi patrolowe, gry terenowe i ogniska

 • Akcje zarobkowe dla drużyny (sprzedaż kartek i ozdób świątecznych)

 • Spotkania z drużynami z okazji Światowego Dnia Myśli Braterskiej.

Foto - Mikołajki 2011

Foto - Wigilia harcerzy 2011

Foto - Dzień Myśli Braterskiej

Foto - Wiosenny Zlot Drozdowo 2011

 

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie