Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

18 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne dla klas 1-3. Prosimy o uważne zapoznawanie się z komunikatami na stronie www szkoly oraz zawartymi w wiadomościach przekazywanych przez dziennik elektroniczny.

Pedagog szkolny

Marzena Trzaska
SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃCelem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie. Można jednak stwierdzić, że dziś podobne problemy nękają większość społeczeństwa, dlatego funkcja pedagoga oraz jego zadania odnoszą się przede wszystkim do specyficznych zmian rozwojowych, zagrożeń, potrzeb oraz zjawisk niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w określonym wieku szkolnym.
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • Czujesz się samotny, w Twoim przekonaniu nikt Cię nie rozumie.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • W rodzinie pojawiły się problemy, trudna jest twoja sytuacja materialna.
  • Chcesz się podzielić radością, sukcesem.
  • Chcesz pomagać  innym, szukasz rozwiązania jak to zrobić.
  • Rozpierają Cię ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

 

 

 

 Poniedziałek - Piątek 8.00-14.00