Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

18 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne dla klas 1-3. Prosimy o uważne zapoznawanie się z komunikatami na stronie www szkoly oraz zawartymi w wiadomościach przekazywanych przez dziennik elektroniczny.

Nasz patron

SZARE SZEREGI to kryptonim działającego w konspiracji od 27.11.1939 r. Związku Harcerstwa Polskiego. Na czele konspiracji Organizacji Harcerzy stała Komenda Główna – PASIEKA, jej ogniwami były: chorągwie – ULE, hufce – ROJE, drużyny – RODZINY i zastępy – PSZCZOŁY. Program Szarych Szeregów ujęto w trzech hasłach: DZIŚ, JUTRO, POJUTRZE. Hasło – „dziś” oznaczało okres konspiracji, „jutro”- otwartą walkę zbrojna z okupantem, „pojutrze” – pracę w wolnej Polsce. Młodzież Szarych szeregów podzielono na trzy grupy wiekowe: ZAWISZACY, BOJOWE SZKOŁY, GRUPY SZTURMOWE. Szczebel ZAWISZY – 14, 15 – letnich chłopców starała się PASIEKA jak najbardziej uchronić od walki, by uchronić go od strat i okrutnych przeżyć. Wycieczki, obozowanie, zbiórki, a przede wszystkim gry – to program tego szczebla na „dziś”. „Jutro” – miały drużyny Zawiszy pełnić służbę pomocniczą. Charakterystyczny i pełen treści jest kryptonim tej służby: „Mafeking”.

Praca była tak nastawiona, by chłopcy zdobyli maksimum umiejętności – znajomość miasta i okolicy, przepisów ruchu kołowego i pieszego. W typowym miejscu próby – w powstaniu warszawskim – zasłynęli Zawiszacy zorganizowaniem i prowadzeniem Poczty Polowej, rozpoznaniami na przedpolu, łącznością z odciętymi dzielnicami miasta. „Pojutrze” dla Zawiszaków to nauka szkolna, wychowanie fizyczne.

BOJOWE SZKOŁY – to młodzież 16 – 17 letnia. Ich „dziś” to Mały Sabotaż. Był on wołaniem do własnego społeczeństwa, że jest, że zwycięży. W Warszawie co tydzień przez blisko 4 lata, pojawiały się na murach napisy wykonane kredą czy farbą – „V – Victoria” rysunek żółwia, kotwica – PW, ukazywały się ulotki, zrywano flagi niemieckie, wybijano szyby w niemieckich lokalach. Szczytem akcji osiągniętej przez Mały Sabotaż było zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika Kopernika, dokonane przez phm. Alka Dawidowskiego. Drugą formą Małego Sabotażu była akcja pod kryptonimem „N”, która godziła w nastrój i postawę Niemców. To tysiące ulotek szkalujących Niemców, to listy pisane do oficerów niemieckich bądź nękanie ich telefonami. Trzecia akcja BS – to wywiad. Przez długie lata płynęły do sztabów wojskowych sporządzane przez BS meldunki np.: o podążającej na wschód kolumnie niemieckiej otrzymując kolejno meldunki z Łowicza, Warszawy i Lublina. „Jutro” Bojowych Szkół to bycie oddziałami łączności, oddziałami rozpoznawczymi i pocztami dowódców. W warszawskim powstaniu walczyły te oddziały na Żoliborzu, w Śródmieściu i na Mokotowie, zdając wspaniale swój bojowy egzamin.

Wśród rozlicznych służb i prac nie zapomniano również o nauce i wychowaniu fizycznym, by jako najpełniejsi ludzie wchodzili chłopcy z drużyn BS w polskie „pojutrze”.

GRUPY SZTURMOWE – najstarsi harcerze. Ich służba „dziś”, to tzw. Wielka Dywersja. To oni wykonali znane akcje takie jak: Zamachy na Kutscherę, Stamma, Schultza, Brandta i to oni odbili więźniów pod Celestynowem i na ul. Długiej w Warszawie, wysadzili wiele mostów, przepustów kolejowych i pociągów.

„Jutro” G Sz to bycie kadrowymi wyborowymi oddziałami. W tym zakresie przeszkolono duży procent Grup Szturmowych we własnych Szkołach Podchorążych. Przeprowadzono trudną operację szkolenia motorowego, przygotowywano na leśnych bazach partyzanckich szkołę spadochronową.

W powstaniu warszawskim oddziały GS wystąpiły bardzo licznie, a dwa największe ich zgrupowania: bataliony „Zośka” i „Parasol” okryły się wiekopomną sławą.

„Pojutrze” GS to pomimo pracy wojskowej znajdowanie czasu na naukę we własnym gimnazjum, zdobywanie wiedzy.