Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

18 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne dla klas 1-3. Prosimy o uważne zapoznawanie się z komunikatami na stronie www szkoly oraz zawartymi w wiadomościach przekazywanych przez dziennik elektroniczny.

"Figury przestrzenne w praktyce" - projekt


Dnia 18 grudnia 2019 roku odbyło się podsumowanie projektu „Figury przestrzenne w praktyce”-  finansowanego przez Fundację mBank. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VII-VIII  i zaproszeni rodzice.  Od września do grudnia grupa 69 uczniów pod kierunkiem p. Doroty Jadczak, p. Marty Gniazdowskiej i p. Anny Walaszek wykonywali różne zadania dotyczące figur przestrzennych oraz uczestniczyli w zajęciach w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki w Białymstoku.

 Wśród prac wykonanych przez uczniów wyróżniono:
- plakat z siatkami sześcianu,
- sześciany  bez sklejania,
- model korali w skali 10:1,
- model bałwana w skali 1:100,
- makietę osiedla.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dyplomy i nagrody.
 
Uczniowie w Centrum Kreatywnego Uczenia się matematyki w Białymstoku.
„Figury przestrzenne w praktyce”- projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów.                                                         
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku..Cele projektu:
1. Stosowanie wiadomości o figurach przestrzennych w rozwiązywaniu zadań w kontekście praktycznym. 2. Doskonalenie umiejętności twórczego rozwiązywania zadań. 
3. Umożliwienie uczniom zmiany stylu uczenia się matematyki: z odbiorczego na twórczy poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki w Białymstoku.
Odbiorcy projektu – uczniowie klas VII-VIII
Termin rozpoczęcia projektu: 09.09.2019 r.
Termin zakończenia projektu: 16.12.2019 r.

Harmonogram działań realizowanych w projekcie „Figury przestrzenne w praktyce”

działanie

Termin realizacji

Promocja projektu

Wrzesień 2019

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej o projekcie i wywieszenie plakatów.

Wybór grup projektowych.     

 

Zamieszczenie harmonogramu przebiegu projektu na stronie internetowej szkoły i gazetce szkolnej    

 

 

Zajęcia projektowe

Zadania projektowe-Zastosowanie wiadomości i umiejętności dotyczących sześcianu i prostopadłościanu.    

Wrzesień 2019

Zadania projektowe- Zastosowanie wiadomości i umiejętności dotyczących graniastosłupa i ostrosłupa.

Październik 2019

Udział w zajęciach w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki w Białymstoku.

 

Zadania projektowe- Zastosowanie wiadomości i umiejętności dotyczących figur obrotowych i innych figur przestrzennych

 

Listopad 2019

Wystawa prac w pracowniach matematycznych, prezentacja projektów, wybór najciekawszych projektów i opisanie ich na stronie internetowej szkoły

 

Wrzesień 2019-grudzień 2019

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu z udziałem społeczności szkolnej, rodziców.

 

Grudzień 2019

Sprawozdanie z projektu w “Gazecie Czyżewskiej”

 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Dorota Jadczak, Marta Gniazdowska, Anna Walaszek.

Opis zrealizowanych działań i ich efektów: 
W pierwszym tygodniu września 2019 roku umieściliśmy w pracowniach matematycznych ogłoszenia o projekcie. Wszyscy chętni uczniowie klas 7-8 zostali przydzieleni do grup projektowych. Harmonogram przebiegu projektu został zamieszczony na stronie internetowej szkoły i gazetce szkolnej. Uczniowie w grupach realizowali swoje pomysły dotyczące sześcianu i prostopadłościanu. Powstały modele brył, plakat - siatki sześcianu. Beneficjenci ćwiczyli zamianę jednostek pola i objętości prostopadłościanów w sytuacjach praktycznych. W działaniach projektu uczestniczyło łącznie 38 uczniów, przeprowadzono 24 godzin zajęć lekcyjnych.
Anna Walaszek