Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

APELUJEMY DO RODZICÓW, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIALI SWOJE DZIECI W DOMACH, MIEJSCACH ZAMIESZKANIA. PROSIMY O ODPOWIEDZIALNE POTRAKTOWANIE APELU I OGRANICZENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.

Kl. VIIb

kl.VIIb, język polski, Kinga Lubak, kingalubak@o2.pl
Wejdź w poniższy link lub skopiuj go, otwórz i rozwiąż zadania na okres 06-17.04.2020r.

https://drive.google.com/open?id=1vi1dBQi32tsNjxkmJvp6M7t1_PZD_wOz

 

VII b historia Pieńkowski Adam, adampienkowski20@o2.pl 

06– 08IV, 15-17IV

Temat: Utrwalamy wiadomości - Europa świat po I wojnie światowej. ( 2 lekcje).

Przeczytać tekst str. 204-205.

1). Do dat dopisz wydarzenia

1917

1918

1919

1922

1923

1929

1933

1934

1935

1936

1938

2). Wykonaj 1,2,3,4 str. 207-208 w podręczniku zaznacz ołówkiem.

Wykonaną pracę proszę o wysłanie na adres jak wyżej.

 

VIIb, język angielski, Wyszyńska Dorota, tutordw20@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1tKT6ctiXtXtIKpYlZWE0S0tUUynZs3J4vPX6yGHyGFY/edit?usp=sharing

 

 

VIIb, język angielski, Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl

8.04.2020

Temat: Stopniowanie przymiotników - utrwalenie.

1. Na dzisiejszych zajęciach utrwalimy temat stopniowania przymiotników. Będziecie mieli za zadanie wykonanie karty pracy zamieszczonej pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1d5TTg1oKTfpG4SSTzj8mK1pvZywX9cmH/view?usp=sharing

Zamieszczony plik jest w wordzie, więc można pobrać, wypełnić na komputerze i w takiej formie odesłać. Jeśli ktoś woli można wydrukować i uzupełnić, lub wykonać zadania w zeszycie.

Proszę o przesłanie wykonanych zadań do 8. 04. 2020.

 

15.04.2020

Temat: Utrwalenie słownictwa z rozdziału 5go.

1. Tym razem powtórzymy słownictwo, którego uczycie się od początku tego rozdziału. Waszym zadaniem będzie praca z aplikacjami online, z których możecie korzystać zarówno na telefonie, jak i na komputerze.

2. Krótka kartkówka w postaci quizu online:

joinmyquiz.com   i wprowadź kod do gry 649571.

3. Dla osób, które chciałaby dodatkowo poćwiczyć stopniowanie przymiotników proponuję następujące ćwiczenia: https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/regcom2.htm,

https://www.grammar.cl/Games/Comparatives_Superlatives.htmhttps://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_04_012e?cc=pl&selLanguage=pl

 

16.04.2020

Temat: Czasowniki modalne can i could.

1. Zapewne pamiętacie, że czasowniki modalne są charakterystyczną grupą czasowników w języku angielskim. To znaczy, że nie zmieniają one swojej formy w zależności od osoby oraz czasownik występujący po czasowniku modalnym ma formę podstawową (bezokolicznik). Właśnie na dzisiejszej lekcji przypomnimy są dwa czasowniki modalne can (móc, umieć, potrafić) i could (mogłem, umiałem, potrafiłem)

I can speak English. (Potrafię mówić po angielsku.)

I could speak English when I was 7. (Potrafiłem mówić po angielsku gdy miałem 7 lat.)

2. Otwórzcie teraz podręczniki na stronie 61 i przeanalizujcie tabelkę z ćw. 2.

Wyjaśnienie znajdziecie pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=pAmxwg13OdU

 3. Teraz wykonajcie zadanie 3 i 4 str. 61w podręczniku. Rozwiązania proszę przesłać na adres email do 19.04.2020

Pamiętajcie o podaniu w temacie wiadomości, imię, nazwisko, klasa i jakie to zadanie.

17.04

Temat: Czasowniki modalne ćwiczenia.

1. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuować temat z poprzedniej lekcji, czyli będziemy stosować czasowniki modalne can i could.

2. Najpierw wykonacie dwa ćwiczenia polegające na odsłuchaniu nagrania. Nagrania szukamy na płycie lub pod poniższym linkiem: https://drive.google.com/file/d/1wSgjY2iShDa-6n25_k7ltcujgCpnBkmY/view?usp=sharing

Tłumaczymy wyrażanie kluczowe z tabelki key phrases i zapisujemy w zeszycie.

3. Wykonujemy następujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 4,5 i 6 str.21

 

Zadania domowe  klasa VII b Geografia Teresa Żochowska geo_chem@op.pl
6.04.2020
  Temat – Rodzaje usług
Przeczytaj  temat z podręcznika str.148-152. Na stronie internetowej 
docwiczenia.pl wpisz kod N7RCN8 wykonaj znajdujące się tam zadania i rozwiązane odeślij do sprawdzenia do 8.04.2020 r.
8.04.2020 Temat Transport i łączność
Wykonaj zadania w ćwiczeniach str.92-94 nie wysyłaj ich do sprawdzenia. Pod tematem notatka, która jest w linku  
https://megawrzuta.pl/download/bf134eedb2b3e541ca734349d695ce52.html
15.04.2020 Temat Rodzaje transportu – ich zalety i wady.
Pod tematem w formie tabeli opracuj wady i zalety transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego, pamiętając, że transport obejmuje przewożenie towarów i osób. Tej pracy nie wysyłaj do sprawdzenia. Będzie ona sprawdzana po powrocie do szkoły.

           Fizyka
VII b,  Ewa Biegaj   biegajewa14@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1dN-CxoxTYqd19Z2bwl7ymAV7r2T9SCbY/view?ts=5e85ccf5
(kliknij w link lub go skopiuj)

Chemia
VII b, Ewa Biegaj   biegajewa14@gmail.com

Temat: Rodzaje roztworów. 07.04.2020r.Przeczytaj temat z podręcznika str.170
Obejrzyj film instruktażowy  https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8
Wykonaj zadanie z podręcznika 1 str. 176 i zapisz w zeszycie
Temat: Czynniki wpływające na rozpuszczalność substancji w wodzie 17.04.2020r.
Zaloguj się platformie epodreczniki.pl  https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO i wykonaj ćwiczenia będące na końcu tego tematu na platformie epodreczniki.pl .        

VIIb, biologia, Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl

6.04

Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego

1. Opracowujecie temat ze str. 170 z podręcznika.

2. Na podstawie tego tematu wykonujecie zadania zamieszczone pod poniższymi linkami:

https://drive.google.com/open?id=1jsxlAvusPLmtpaIpz-kjTPN0oHZAUH6v

https://drive.google.com/open?id=1rhCD3gVMBIHr61Mjmei8M4iuDrArHpHl

 

8.04

Temat: Utrwalenie wiadomości z układu hormonalnego.

1. Powtarzacie oba tematy z układu hormonalnego. Utrwalacie zdobytą wiedzę, ponieważ w przyszłym tygodniu zaczynamy omawiać układ nerwowy.

2. Po powtórzeniu wiadomości wykonujecie zadania ćwiczeniowe zamieszczone pod poniższymi linkami. https://drive.google.com/open?id=1wRszf9mlwUwHAhMw38esWF5B5WsBhTBB

https://drive.google.com/open?id=1dG8XMoGsPSCd9Mfrce2Xt0YZPTaUz48y

Wykonane zadania przesyłamy na powyższy adres email.

15.04.2020

Temat: Budowa i rola układu nerwowego.

1. Pierwszą rzeczą, którą należy sobie przypomnieć jest budowa komórki i tkanki nerwowej (str.23 w podręczniku). To będzie niezbędne do zrozumienia budowy i funkcjonowania układu nerwowego.

2. W zeszytach robimy notatkę wg następujących punktów:

- podział układu nerwowego

- funkcje układu nerwowego

3. Wykonujecie kartę pracy zamieszczoną pod poniższym linkiem. https://drive.google.com/open?id=15vt8RQJy0jFUOeQETEu6Bx90q8Nx7SUi

Do tego tematu wrócimy jeszcze na następnej lekcji.

 

 

 

7b, matematyka, Anna Walaszek, annawalaszekspczyzew@gmial.com

Wejdź w poniższy link lub skopiuj go, otwórz i rozwiąż zadania na okres 06-17.04.2020r.

https://drive.google.com/file/d/1U2HE703rT1L9cy7meMGtmx8P05E_zZhU/view?usp=sharing

 

VIIb Informatyka, Elżbieta Wajszczyk elawajszczyk@wp.pl
gr. 1 i gr. 2
16.04.2020r. Temat: Tworzenie dokumentu tekstowego.  Zapoznaj się z tematem str. 174-181. Sprawdź, czy dysponujesz programem Microsoft Word lub innym programem do pisania. Jeśli nie, to pobierz z Internetu bezpłatny pakiet Apache OpenOffice 
https://www.openoffice.org/pl/, za pomocą którego będziesz wykonywał w przyszłości zadaną pracę.

 

Klasa VII B, Nina Garbowska,  język rosyjski, nina.garbowska@wp.pl

 Poniedziałek- 6 kwietnia  (dziewczyny)   /   (chłopcy)                                                                                                                                                             

1.       Podręcznik. Temat: „Test. (Rozdział 5.)”

( Test będzie wysłany każdemu na email , proszę rozwiązać i wysłać  rozwiązane zadania na   powyższy  e-mail.)

 

    Środa- 8 kwietnia (chłopcy)

1. Podręcznik. Temat: „Kartki z kalendarza.” Str. 73-74, ćw.1 (ustnie), powtórzyć nazwy miesięcy.

2. Wykonać w zeszycie ćwiczeń str. 40-41, ćw.1,2,4.

 

 

  Środa- 15 kwietnia(chłopcy)

1. Podręcznik. Temat: „.Określanie daty.” Str.74, regułka z określaniem daty.(Podając pytanie „Jaka dzisiaj jest data?”  «Какое сегодня число?» zwracamy szczególną uwagę na początek  pytania  „Какое , jaka końcówka w pytaniu, taka będzie w dacie (liczbie).

2. Wykonać w zeszycie ćwiczenia str40-41, ćw.3,4

Piątek - 17   kwietnia  (dziewczyny)

1. Podręcznik. Temat: „Kartki z kalendarza.” Str,73-74, ćw.1(ustnie), powtórzyć nazwy miesięcy.

2. Wykonać w zeszycie ćwiczenia str40-41, ćw.1,2,4.

 

 

Wych. Fiz. Gr. 7b, 6c 06-17.04.2020 Jolanta Wajszczyk, wajszczykjolanta@gmail.com

Substancje psychoaktywne  - zagrożenia

1. Szkody związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

  a) zdrowotno-somatyczne

  b) zdrowotno-psychiczne

  c) społeczne

2. Skutki stosowania substancji psychoaktywnych

 

Skorzystaj z następujących materiałów:

https://bobolice.pl/wiadomosci/4/wiadomosc/94404/szkody_wynikajace_z_przyjmowania_substancji_psychoaktywnych_oraz

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjP5ff_4MToAhXiwosKHc-FBkMQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.torun.psse.gov.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_joomdoc%26task%3Ddoc_download%26gid%3D36%26Itemid%3D84%26lang%3Dpl&usg=AOvVaw3gSVDrAUED0UZ-gW7mtnSd

 


WYCHOWANIE FIZYCZNE
kl.VII b dziewczynki- Ewa Wajszczyk-
 ewawajszczykspczyzew@gmail.com
Zadania znajdziecie:
https://docs.google.com/document/d/1VIdFmix4-kblYv9V5Vjspa2R5ys-W05N9wGaDNd-uOQ/edit?usp=sharing

 

Klasa VII a,b, Muzyka, Beata Mioduszewska ( kontakt : betamioduszewska@wp.pl)

 

Temat : Muzykowanie na komputerowym ekranie cz.2

 

W tym tygodniu kontynuujmy temat Muzykowanie  na komputerowym ekranie .

Proszę się zalogować na platformę epodręczniki.pl  ,  gdyż udostępniłam materiał i zadania do pracy Poczytajcie  dalsze treści : Muzyka na komputerze- co można , a czego nie ? Prawo autorskie .

Zadania

Wykonaj ćwiczenia  1-7

Materiał udostępniłam od 06.04. – 17.04.20. i w ty czasie czekam na wasze odpowiedzi  .

 

 

Plastyka klasa VIIb- 16.04.2020

Temat: Film animowanyWymyślamy postacie i uczymy je poruszania się w wymyślonym świecie.

 

Obejrzyj filmy:

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSDcQ_9ITes

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8

 

W zeszycie wyjaśnij pojęcia:

 

  film fabularny, doku- mentalny, oświatowy, animowany

   animacja

   ryser

   film długometrowy

   film krótkometrowy

   zdjęcie filmowe

   animacja poklatkowa

 

Praca plastyczna:

 

-wymyśl i namaluj postać do filmu rysunkowego; nie zapomnij o tle  (scenografii) – technika malarska: farby akwarelowe lub plakatowe.

 

 UWAGA! Prace plastyczne z poprzedniej lekcji (okładka do książki) oraz z dzisiejszej należy sfotografować i podpisane ( imię i nazwisko, klasa, data wykonania) przesłać w jednym załączniku na adres e-mail: uscinska18@vp.p

 

VII b, Religia, Zbigniew Krajewski, krajewskizbigniew9@gmail.com

 

https://1drv.ms/w/s!AnSO2cLFQps9e-gHrzX_QAufnGA?e=3fujHd