Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Kl. VIIa

JĘZYK POLSKI
VIIa, j. polski, Katarzyna Krych, k.krych@onet.pl 
https://drive.google.com/file/d/1a80YlhUQCaag7wqkm1eSAAw6U5Ew56Hj/view?usp=sharing 
JĘZYK ANGIELSKI
VII ab, język angielski, Dorota Wyszyńska, tutordw20@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1lOjfC3nncL2824d1lJROACtt9FTE9K91/view?usp=sharing
VIIa, język angielski, Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl
https://drive.google.com/file/d/1900ndZ70wA4e2SzoxF-34qWF4KOqMTfk/view?usp=sharing

JĘZYK ROSYJSKI

  Klasa VII A , Nina Garbowska,  język rosyjski,    nina.garbowska@wp.pl
     Poniedziałek -  22  czerwca  (dziewczyny)
1.Podręcznik. Temat: „Typowy dzień jednej z rodzin. Posiłki w domu.” Str.91-92. Zrobić ustnie ćwi.2a(Przeczytać e-mail, a następnie uporządkować fragmenty tekstu)  i ćw. 2б(Wybrać ustnie odpowiedz zgodnie z informacjami w tekście)
2.Wykonać w zeszycie ćwiczeń str.49, ćw.1, str.50, ćw.2 ,ćw.3 . 
Wtorek  23 czerwca (chłopcy).
1.Podręcznik. Temat: „Posiłki w domu.”Str.92.Ćw.4( uzupełnić  luki w zdaniach  i zapisać do zeszytu.)
2. Wykonać w zeszycie ćwiczeń str.50, ćw.2 i ćw.4.
Środa  24 czerwca (chłopcy).
1.Podręcznik. Temat: „ Lekcja powtórzeniowa.(Rozdział 7.)” Str.93-95. Zrobić ćwiczenia 3,6, 8 w zeszycie.      
Pamiętajcie  o wpisywaniu tematu  w zeszycie.

Czwartek -  25 czerwca ( dziewczyny)
 1.Podręcznik. Temat: „ Lekcja powtórzeniowa.(Rozdział 7.)” Str.93-95. Zrobić ćwiczenia 3,6, 8 w zeszycie.      
Pamiętajcie  o wpisywaniu tematu  w zeszycie.
HISTORIA
VII a historia Pieńkowski Adam adampienkowski20@o2.pl 

Temat:  Ludów w Europie i na ziemiach polskich – Utrwalamy wiadomości (2 lekcje).
1). Przebieg Wiosny Ludów na ziemiach polskich.
2). Zdobycze Wiosny Ludów w Polsce i Europie.
(proponuję obejrzeć program TVP Historia)
MATEMATYKA
kl. VIIa, matematyka, Marta Gniazdowska

https://drive.google.com/file/d/1D29hVKnWamAdlKNjWcr57lFjNqVRN5a7/view?usp=sharing
CHEMIA
Klasa VII a chemia 
geo_chem@op.pl
23.06.2020 Temat – Proces dysocjacji jonowej zasad. Przeczytaj temat w podręczniku na str.222-224, następnie obejrzyj film znajdujący się w linku https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc i wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 119-120.
25.06.2020 Temat – Powtórzenie wiadomości o tlenkach i wodorotlenkach. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str.121-122.
GEOGRAFIA
Klasa VII a Geografia Teresa Żochowska geo_chem@op.pl
22.06.2020 Temat – Walory środowiska geograficznego i kulturowego w regionie. Na podstawie instrukcji w podręczniku opracuj plan działań na rzecz zachowania walorów środowiska geograficznego oraz poprawy warunków życia lokalnej społeczności regionu.
24.06.2020 Temat – Ćwiczenia utrwalające znajomość mapy Polski. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 125-128.
FIZYKA
7a, Fizyka, Ewa Biegaj biegajewa14@gmail.com
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z fizyki kl.7- 23.06.2020r.
Powtórz wiadomości z fizyki kl. 7 wchodząc na stronę:
https://www.afizyka.pl/wzory-klasa-7,
https://www.afizyka.pl/teoria

BIOLOGIA
VIIa, biologia, Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl

https://drive.google.com/file/d/1CE_QkE6IsPd21WZEO6-0UjFGpciTLgfc/view?usp=sharing
MUZYKA
Beata Mioduszewska (betamioduszewska@wp.pl

https://drive.google.com/file/d/11gMiTjFnGBSpTQimP6sajLYQaxZhSwLk/view?usp=sharing
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Ewa Wajszczyk- ewawajszczykspczyzew@gmail.com
Zadania na ostatni tydzień roku szkolnego 2019/2020:
1.Przygotuj zastaw gier i zabaw, które możesz wykorzystać w czasie wakacji.
2.Opracuj zasady bezpiecznego organizowania miejsca do wakacyjnych gier i zabaw.
3.Opracuj zasady bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych gier i zabaw.

Grzegorz Wojno greg69@onet.eu
https://we.tl/t-g1PzdbWrTX

RELIGIA
Zbigniew Krajewski,krajewskizbigniew9@gmail.com

https://view.genial.ly/5ecba18504a9750dae2dbb63/presentation-daj-mi-panie-dobre-mysli-zeslanie-ducha-swietego-w-moim-domu
https://view.genial.ly/5eea252267ba6f0d1475b81c/presentation-kl-vii-60-wielkanoc-szatan-pokonany

INFORMATYKA
Kl. VIIa, obie grupy, Radosław Sienicki, radoslaw.sienicki@gmail.com   
Temat: Sposoby komunikowania się i wymiany informacji za pomocą internetu - powtórzenie wiadomości.
Przypomnij sobie zasady netykiety w trakcie komunikacji przez sieć i internet.