Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

APELUJEMY DO RODZICÓW, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIALI SWOJE DZIECI W DOMACH, MIEJSCACH ZAMIESZKANIA. PROSIMY O ODPOWIEDZIALNE POTRAKTOWANIE APELU I OGRANICZENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.

Kl. VIIa

 BIOLOGIA

VIIa, biologia, Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl

6.04.2020 Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.
1. Opracowujemy temat ze str. 157-159 z podręcznika.
2. W zeszycie wypisujemy w punktach jak dbać o układ wydalniczy.
3. Wymieniamy najpopularniejsze choroby układu moczowego.
4. Analiza moczu: https://www.youtube.com/watch?v=U0c5jdXx1owhttps://www.youtube.com/watch?v=qkx7dao-eag
5. Chętne osoby przygotowują prezentację na temat jednej choroby układu wydalniczego. Format dowolny.

17.04.2020

Temat: Układ wydalniczy podsumowanie.
1. Opracowujemy z podręcznika temat podsumowujący informacje o układzie wydalniczym.
2. Po opracowaniu tematu wykonujemy następujące ćwiczenia w zeszycie i przesyłamy rozwiązane odpowiedzi.

https://drive.google.com/file/d/1hT-9lS2mooAnJaFN9JMylDOmFanZ5bkQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GiBo6bdstlsqV4SPjUQdA_BNu5XpnqKP/view?usp=sharing

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
kl.VII a  dziewczynki- Ewa Wajszczyk-
 ewawajszczykspczyzew@gmail.com
Zadania znajdziecie
https://docs.google.com/document/d/1VIdFmix4-kblYv9V5Vjspa2R5ys-W05N9wGaDNd-uOQ/edit?usp=sharing

 

JĘZYK POLSKI

VII a, j.polski, Katarzyna Krych, k.krych@onet.pl

Materiał dla ucznia, tydzień:  06-08.04.2020 r.
(kliknij w link lub go skopiuj)

https://drive.google.com/file/d/1Dw-76MAaK_rpEI7VVmPk1tLOUNcKqHGo/view?usp=sharing 

VII a, j.polski, Katarzyna Krych, k.krych@onet.pl

Materiał dla ucznia, tydzień:  15-17.04.2020 r.

(kliknij w link lub go skopiuj)

https://drive.google.com/file/d/1SuFfEAvGGGoYC9xbFWcPQDcpxnSMH7aW/view?usp=sharing 

   GEOGRAFIA
Zadania domowe geografia kl. VIIa Teresa Żochowska geo_chem@op.pl

6.04.2020  Temat – Rodzaje usług
Przeczytaj  temat z podręcznika str.148-152. Na stronie internetowej docwiczenia.pl wpisz kod N7RCN8 wykonaj znajdujące się tam zadania i rozwiązane odeślij do sprawdzenia do 8.04.2020 r.

8.04.2020 Temat Transport i łączność
Wykonaj zadania w ćwiczeniach str.92-94 nie wysyłaj ich do sprawdzenia. Pod tematem przepisz notatkę, która jest w linku  https://megawrzuta.pl/download/bf134eedb2b3e541ca734349d695ce52.html
15.04.2020 Temat Rodzaje transportu – ich zalety i wady.
Pod tematem w formie tabeli opracuj wady i zalety transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego, pamiętając, że transport obejmuje przewożenie towarów i osób. Tej pracy nie wysyłaj do sprawdzenia. Będzie ona sprawdzana po powrocie do szkoły.

 CHEMIA
VII a, chemia, Teresa Żochowska geo_chem@op.pl

Temat: Rodzaje roztworów. 07.04.2020r.

1.    Przeczytaj temat z podręcznika str.170

2.    Obejrzyj film instruktarzowy  https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

3.    Wykonaj zadanie z podręcznika 1 str. 176 i zapisz w zeszycie

Temat: Czynniki wpływające na rozpuszczalność substancji w wodzie 16.04.2020r.
Zaloguj się platformie epodreczniki.pl  https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO i  
wykonaj ćwiczenia będące na końcu tego tematu.

JĘZYK ANGIELSKI

VIIa, język angielski, Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl

6.04.2020
Temat: Stopniowanie przymiotników - utrwalenie.
1. Na dzisiejszych zajęciach utrwalimy temat stopniowania przymiotników. Będziecie mieli za zadanie wykonanie karty pracy zamieszczonej pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1d5TTg1oKTfpG4SSTzj8mK1pvZywX9cmH/view?usp=sharing

Zamieszczony plik jest w wordzie, więc można pobrać, wypełnić na komputerze i w takiej formie odesłać. Jeśli ktoś woli można wydrukować i uzupełnić, lub wykonać zadania w zeszycie.
Proszę o przesłanie wykonanych zadań do 8. 04. 2020. 

7.04.2020

Temat: Utrwalenie słownictwa z rozdziału 5go.

1. Tym razem powtórzymy słownictwo, którego uczycie się od początku tego rozdziału. Waszym zadaniem będzie praca z aplikacjami online, z których możecie korzystać zarówno na telefonie, jak i na komputerze.
2. Krótka kartkówka w postaci quizu online:joinmyquiz.com   i wprowadź kod do gry 649571.
3. Dla osób, które chciałaby dodatkowo poćwiczyć stopniowanie przymiotników proponuję następujące ćwiczenia: https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/regcom2.htm,

https://www.grammar.cl/Games/Comparatives_Superlatives.htmhttps://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_04_012e?cc=pl&selLanguage=pl

 16.03.2020

Temat: Czasowniki modalne can i could.

1. Zapewne pamiętacie, że czasowniki modalne są charakterystyczną grupą czasowników w języku angielskim. To znaczy, że nie zmieniają one swojej formy w zależności od osoby oraz czasownik występujący po czasowniku modalnym ma formę podstawową (bezokolicznik). Właśnie na dzisiejszej lekcji przypomnimy są dwa czasowniki modalne can (móc, umieć, potrafić) i could (mogłem, umiałem, potrafiłem)
I can speak English. (Potrafię mówić po angielsku.)
I could speak English when I was 7. (Potrafiłem mówić po angielsku gdy miałem 7 lat.)
2. Otwórzcie teraz podręczniki na stronie 61 i przeanalizujcie tabelkę z ćw. 2.
Wyjaśnienie znajdziecie pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=pAmxwg13OdU 3. Teraz wykonajcie zadanie 3 i 4 str. 61w podręczniku. Rozwiązania proszę przesłać na adres email do 19.04.2020
Pamiętajcie o podaniu w temacie wiadomości, imię, nazwisko, klasa i jakie to zadanie.

 JĘZYK ANGIELSKI
VIIa, jezyk angielski, Wyszyńska Dorotatutordw20@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1wrKTB-PA-S9h4tSxeGeYhcZNJDBZrs9cPiIfd-cEBFM/edit?usp=sharing

 

JĘZYK ROSYJSKI
ZADANIA NA TYDZIEŃ: 6 kwietnia - 8 kwietnia.

 (W razie pytań piszcie do mnie na email.)

  Poniedziałek -  6 kwietnia (dziewczyny)   /   wtorek -7 kwietnia (chłopcy)

1.       Podręcznik. Temat: „Test.(Rozdział 5)
( Test będzie wysłany każdemu na email , proszę rozwiązać i wysłać  rozwiązane zadania na   powyższy  e-mail.)
   Środa 8 kwietnia (chłopcy)      

1. Podręcznik. Temat: „Kartki z kalendarza.” Str. 73-74, ćw.1 (ustnie), powtórzyć nazwy miesięcy.

2. Wykonać w zeszycie ćwiczenia str40-41, ćw.1,2,4.

ZADANIA NA TYDZIEŃ: 15 kwietnia - 17 kwietnia.

(W razie pytań piszcie do mnie na email.)
Klasa VII A , Nina Garbowska,  język rosyjski,    nina.garbowska@wp.pl

Środa15 kwietnia (chłopcy)    

1. Podręcznik. Temat: „.Określanie daty.” Str.74, regułka z określaniem daty.(Podając pytanie „Jaka dzisiaj jest data?”  «Какое сегодня число?» zwracamy szczególną uwagę na początek  pytania  „Какое ” , jaka końcówka w pytaniu,taka końcówka będzie w dacie (liczbie)).
2. Wykonać w zeszycie ćwiczenia str40-41, ćw.3,4
Czwartek - 16   kwietnia  (dziewczyny)  
1. Podręcznik. Temat: „Kartki z kalendarza.” Str.73-74
ćw.1 (ustnie), powtórzyć nazwy  miesięcy.
2. Wykonać w zeszycie ćwiczenia str40-41, ćw.1,2,4.

HISTORIA

VII a historia Pieńkowski Adam adampienkowski20@o2.pl 

06– 08IV, 15-17IV

Temat: Utrwalamy wiadomości - Europa świat po I wojnie światowej. ( 2 lekcje).

Przeczytać tekst str. 204-205.
1). Do dat dopisz wydarzenia
1917
1918
1919
1922
1923
1929
1933
1934
1935
1936
1938

2). Wykonaj 1,2,3,4 str. 207-208 w podręczniku zaznacz ołówkiem.

Wykonaną pracę proszę o wysłanie na adres jak wyżej.

 

FIZYKA

VIIa,  fizyka,  biegajewa14@gmail.com

(kliknij w link lub go skopiuj) https://drive.google.com/file/d/1Q0z5br5S8tMH61SB_EwN8XhZM-tQpKp0/view?ts=5e85f332

 

MATEMATYKA

7a, matematyka, Marta Gniazdowska
https://drive.google.com/open?id=1MJdMhnDAMe_jHQ8UrtjD3t5y33-ox7xB

 

PLASTYKA

Plastyka  klasa VIIa- 17.04.2020

Temat: Film animowanyWymyślamy postacie i uczymy je poruszania się w wymyślonym świecie.
Obejrzyj filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=vSDcQ_9ITes

 https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8

 Wyjaśnij pojęcia w zeszycie:

•  film fabularny, dokumentalny, oświatowy, animowany
•  animacja
•  ryser
•  film długometrowy
•  film krótkometrowy
•  zdjęcie filmowe
•  animacja poklatkowa

 Praca plastyczna:

-wymyśl i namaluj postać do filmu rysunkowego; nie zapomnij o tle  (scenografii) – technika malarska: farby akwarelowe lub plakatowe.
UWAGA! Prace plastyczne z poprzedniej lekcji (okładka do książki ) oraz z dzisiejszej należy sfotografować i podpisane

 (imię i nazwisko, klasa, data wykonania) przesłać w jednym załączniku na adres e-mail: uscinska18@vp.pl

 

MUZYKA
Beata Mioduszewska ( kontakt : betamioduszewska@wp.pl)

Temat : Muzykowanie na komputerowym ekranie cz.2

W tym tygodniu kontynuujmy temat Muzykowanie  na komputerowym ekranie .

Proszę się zalogować na platformę epodręczniki.pl   ,  gdyż udostępniłam materiał i zadania do pracy Proszę poczytać dalsze treści : Muzyka na komputerze- co można , a czego nie ? Prawo autorskie .Zadania: Wykonaj ćwiczenia  1-7
Materiał udostępniłam od 06.04. – 17.04.20. i w ty czasie czekam na wasze odpowiedzi  .

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Klasa 7A - chłopcy

Grzegorz Wojno

 Ćwiczenia mają za zadanie poprawić Twoją sprawność oraz koordynację ruchową.  
Ćwiczenia wykonuj wedle swoich możliwości.

Możesz zapisywać swoje wyniki czyli liczbę powtórzeń albo czas wykonywania danego ćwiczenia.
Przy okazji możesz się dobrze bawić. 

Czego potrzebujesz?

  • Wygodny strój sportowy. 
  • Kawałek wolnej przestrzeni, o wymiarach minimum 1,5 na 1,5 metra. - Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, zwróć uwagę, czy nie ma przeciągu, czy nie ma elementów, w które możesz się uderzyć.  
  • Wodę, lub inny napój, aby uzupełniać płyny. 
  • Kartkę i długopis, albo coś innego do pisania, żeby zapisywać swoje wyniki, jeśli chcesz obserwować swoje postępy
  • Stoper, minutnik albo aplikacje w telefonie, do odliczania czasu. 

Poniedziałek:
- marsz z wysokim unoszeniem kolan

 

- skip C w miejscu czyli bieg z unoszeniem pięty pod pośladek z mocną pracą ramion
- podskoki obunóż
- skip A w miejscu czyli bieg z wysokim unoszeniem kolan
- naprzemianstronne krążenia ramion w przód
- przysiady, ręce z przodu, stopy na szerokość bioder

Wtorek:

- marsz z wysokim unoszeniem kolan
- skip C w miejscu czyli bieg z unoszeniem pięty pod pośladek z mocną pracą ramion
- podskoki obunóż
- skip A w miejscu czyli bieg z wysokim unoszeniem kolan
- naprzemianstronne krążenia ramion w przód
- w podporze przodem (jak do pompek tylko jedna noga zgięta w kolanie a druga wyprostowana) - zmiana nóg

Czwartek:

- marsz z wysokim unoszeniem kolan
- skip C w miejscu czyli bieg z unoszeniem pięty pod pośladek z mocną pracą ramion
- wykrok raz na lewą, raz na prawą nogę, ręce na biodrach
- skip A w miejscu czyli bieg z wysokim unoszeniem kolan
- naprzemianstronne krążenia ramion w przód
- "brzuszki" w leżeniu na plecach
- w siadzie rozkrocznym skłony z pogłębianiem do nogi prawej na środek i do lewej

Piątek:

- marsz z wysokim unoszeniem kolan
- skip C w miejscu czyli bieg z unoszeniem pięty pod pośladek z mocną pracą ramion
- wykrok raz na lewą, raz na prawą nogę, ręce na biodrach
- skip A w miejscu czyli bieg z wysokim unoszeniem kolan
- naprzemianstronne krążenia ramion w przód
- "brzuszki" w leżeniu na plecach
- "pajacyki"
- w podporze przodem (jak do pompek) wyrzut nóg do wyprostu i z powrotem pod klatkę piersiową
Ćwiczenia  mają za zadanie poprawić Twoją sprawność oraz koordynację ruchową.  

Ćwiczenia wykonuj wedle swoich możliwości.

Możesz zapisywać swoje wyniki czyli liczbę powtórzeń albo czas wykonywania danego ćwiczenia.Przy okazji możesz się dobrze bawić.
Czego potrzebujesz?

  • Wygodny strój sportowy. 
  • Kawałek wolnej przestrzeni, o wymiarach minimum 1,5 na 1,5 metra. - Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, zwróć uwagę, czy nie ma przeciągu, czy nie ma elementów, w które możesz się uderzyć.  
  • Wodę, lub inny napój, aby uzupełniać płyny. 
  • Kartkę i długopis, albo coś innego do pisania, żeby zapisywać swoje wyniki, jeśli chcesz obserwować swoje postępy
  • Stoper, minutnik albo aplikacje w telefonie, do odliczania czasu. 

Poniedziałek:
- marsz z wysokim unoszeniem kolan
- skip C w miejscu czyli bieg z unoszeniem pięty pod pośladek z mocną pracą ramion
- podskoki obunóż
- skip A w miejscu czyli bieg z wysokim unoszeniem kolan
- naprzemianstronne krążenia ramion w przód
- przysiady, ręce z przodu, stopy na szerokość bioder

Wtorek:

- marsz z wysokim unoszeniem kolan
- skip C w miejscu czyli bieg z unoszeniem pięty pod pośladek z mocną pracą ramion
- podskoki obunóż
- skip A w miejscu czyli bieg z wysokim unoszeniem kolan
- naprzemianstronne krążenia ramion w przód
- w podporze przodem (jak do pompek tylko jedna noga zgięta w kolanie a druga wyprostowana) - zmiana nóg

Czwartek:

- marsz z wysokim unoszeniem kolan

- skip C w miejscu czyli bieg z unoszeniem pięty pod pośladek z mocną pracą ramion
- wykrok raz na lewą, raz na prawą nogę, ręce na biodrach
- skip A w miejscu czyli bieg z wysokim unoszeniem kolan
- naprzemianstronne krążenia ramion w przód
- "brzuszki" w leżeniu na plecach
- w siadzie rozkrocznym skłony z pogłębianiem do nogi prawej na środek i do lewej

Piątek:

- marsz z wysokim unoszeniem kolan

- skip C w miejscu czyli bieg z unoszeniem pięty pod pośladek z mocną pracą ramion
- wykrok raz na lewą, raz na prawą nogę, ręce na biodrach
- skip A w miejscu czyli bieg z wysokim unoszeniem kolan
- naprzemianstronne krążenia ramion w przód
- "brzuszki" w leżeniu na plecach
- "pajacyki"
- w podporze przodem (jak do pompek) wyrzut nóg do wyprostu i z powrotem pod klatkę piersiową

 

 RELIGIA

Zbigniew Krajewski krajewskizbigniew9@gmail.com

https://1drv.ms/w/s!AnSO2cLFQps9e-gHrzX_QAufnGA?e=3fujHd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BIOLOGIA

VIIa, biologia, Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl

6.04.2020 Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.
1. Opracowujemy temat ze str. 157-159 z podręcznika.
2. W zeszycie wypisujemy w punktach jak dbać o układ wydalniczy.
3. Wymieniamy najpopularniejsze choroby układu moczowego.
4. Analiza moczu: https://www.youtube.com/watch?v=U0c5jdXx1owhttps://www.youtube.com/watch?v=qkx7dao-eag
5. Chętne osoby przygotowują prezentację na temat jednej choroby układu wydalniczego. Format dowolny.

17.04.2020

Temat: Układ wydalniczy podsumowanie.
1. Opracowujemy z podręcznika temat podsumowujący informacje o układzie wydalniczym.
2. Po opracowaniu tematu wykonujemy następujące ćwiczenia w zeszycie i przesyłamy rozwiązane odpowiedzi.

https://drive.google.com/file/d/1hT-9lS2mooAnJaFN9JMylDOmFanZ5bkQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GiBo6bdstlsqV4SPjUQdA_BNu5XpnqKP/view?usp=sharing

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
kl.VII a  dziewczynki- Ewa Wajszczyk-
 ewawajszczykspczyzew@gmail.com
Zadania znajdziecie
https://docs.google.com/document/d/1VIdFmix4-kblYv9V5Vjspa2R5ys-W05N9wGaDNd-uOQ/edit?usp=sharing

 

JĘZYK POLSKI

VII a, j.polski, Katarzyna Krych, k.krych@onet.pl

Materiał dla ucznia, tydzień:  06-08.04.2020 r.
(kliknij w link lub go skopiuj)

https://drive.google.com/file/d/1Dw-76MAaK_rpEI7VVmPk1tLOUNcKqHGo/view?usp=sharing 

VII a, j.polski, Katarzyna Krych, k.krych@onet.pl

Materiał dla ucznia, tydzień:  15-17.04.2020 r.

(kliknij w link lub go skopiuj)

https://drive.google.com/file/d/1SuFfEAvGGGoYC9xbFWcPQDcpxnSMH7aW/view?usp=sharing 

   GEOGRAFIA
Zadania domowe geografia kl. VIIa Teresa Żochowska geo_chem@op.pl

6.04.2020  Temat – Rodzaje usług
Przeczytaj  temat z podręcznika str.148-152. Na stronie internetowej docwiczenia.pl wpisz kod N7RCN8 wykonaj znajdujące się tam zadania i rozwiązane odeślij do sprawdzenia do 8.04.2020 r.

8.04.2020 Temat Transport i łączność
Wykonaj zadania w ćwiczeniach str.92-94 nie wysyłaj ich do sprawdzenia. Pod tematem przepisz notatkę, która jest w linku  https://megawrzuta.pl/download/bf134eedb2b3e541ca734349d695ce52.html
15.04.2020 Temat Rodzaje transportu – ich zalety i wady.
Pod tematem w formie tabeli opracuj wady i zalety transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego, pamiętając, że transport obejmuje przewożenie towarów i osób. Tej pracy nie wysyłaj do sprawdzenia. Będzie ona sprawdzana po powrocie do szkoły.

 CHEMIA
VII a, chemia, Teresa Żochowska geo_chem@op.pl

Temat: Rodzaje roztworów. 07.04.2020r.

1.    Przeczytaj temat z podręcznika str.170

2.    Obejrzyj film instruktarzowy  https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

3.    Wykonaj zadanie z podręcznika 1 str. 176 i zapisz w zeszycie

Temat: Czynniki wpływające na rozpuszczalność substancji w wodzie 16.04.2020r.
Zaloguj się platformie epodreczniki.pl  https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO i  
wykonaj ćwiczenia będące na końcu tego tematu.

JĘZYK ANGIELSKI

VIIa, język angielski, Agnieszka Budzeń-Kozłowska, agnkoz-tutor@wp.pl

6.04.2020
Temat: Stopniowanie przymiotników - utrwalenie.
1. Na dzisiejszych zajęciach utrwalimy temat stopniowania przymiotników. Będziecie mieli za zadanie wykonanie karty pracy zamieszczonej pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1d5TTg1oKTfpG4SSTzj8mK1pvZywX9cmH/view?usp=sharing

Zamieszczony plik jest w wordzie, więc można pobrać, wypełnić na komputerze i w takiej formie odesłać. Jeśli ktoś woli można wydrukować i uzupełnić, lub wykonać zadania w zeszycie.
Proszę o przesłanie wykonanych zadań do 8. 04. 2020. 

7.04.2020

Temat: Utrwalenie słownictwa z rozdziału 5go.

1. Tym razem powtórzymy słownictwo, którego uczycie się od początku tego rozdziału. Waszym zadaniem będzie praca z aplikacjami online, z których możecie korzystać zarówno na telefonie, jak i na komputerze.
2. Krótka kartkówka w postaci quizu online:joinmyquiz.com   i wprowadź kod do gry 649571.
3. Dla osób, które chciałaby dodatkowo poćwiczyć stopniowanie przymiotników proponuję następujące ćwiczenia: https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/regcom2.htm,

https://www.grammar.cl/Games/Comparatives_Superlatives.htmhttps://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_04_012e?cc=pl&selLanguage=pl

 16.03.2020

Temat: Czasowniki modalne can i could.

1. Zapewne pamiętacie, że czasowniki modalne są charakterystyczną grupą czasowników w języku angielskim. To znaczy, że nie zmieniają one swojej formy w zależności od osoby oraz czasownik występujący po czasowniku modalnym ma formę podstawową (bezokolicznik). Właśnie na dzisiejszej lekcji przypomnimy są dwa czasowniki modalne can (móc, umieć, potrafić) i could (mogłem, umiałem, potrafiłem)
I can speak English. (Potrafię mówić po angielsku.)
I could speak English when I was 7. (Potrafiłem mówić po angielsku gdy miałem 7 lat.)
2. Otwórzcie teraz podręczniki na stronie 61 i przeanalizujcie tabelkę z ćw. 2.
Wyjaśnienie znajdziecie pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=pAmxwg13OdU 3. Teraz wykonajcie zadanie 3 i 4 str. 61w podręczniku. Rozwiązania proszę przesłać na adres email do 19.04.2020
Pamiętajcie o podaniu w temacie wiadomości, imię, nazwisko, klasa i jakie to zadanie.

 JĘZYK ANGIELSKI
VIIa, jezyk angielski, Wyszyńska Dorotatutordw20@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1wrKTB-PA-S9h4tSxeGeYhcZNJDBZrs9cPiIfd-cEBFM/edit?usp=sharing

 

JĘZYK ROSYJSKI
ZADANIA NA TYDZIEŃ: 6 kwietnia - 8 kwietnia.

 (W razie pytań piszcie do mnie na email.)

  Poniedziałek -  6 kwietnia (dziewczyny)   /   wtorek -7 kwietnia (chłopcy)

1.       Podręcznik. Temat: „Test.(Rozdział 5)
( Test będzie wysłany każdemu na email , proszę rozwiązać i wysłać  rozwiązane zadania na   powyższy  e-mail.)
   Środa 8 kwietnia (chłopcy)      

1. Podręcznik. Temat: „Kartki z kalendarza.” Str. 73-74, ćw.1 (ustnie), powtórzyć nazwy miesięcy.

2. Wykonać w zeszycie ćwiczenia str40-41, ćw.1,2,4.

ZADANIA NA TYDZIEŃ: 15 kwietnia - 17 kwietnia.

(W razie pytań piszcie do mnie na email.)
Klasa VII A , Nina Garbowska,  język rosyjski,    nina.garbowska@wp.pl

Środa15 kwietnia (chłopcy)    

1. Podręcznik. Temat: „.Określanie daty.” Str.74, regułka z określaniem daty.(Podając pytanie „Jaka dzisiaj jest data?”  «Какое сегодня число?» zwracamy szczególną uwagę na początek  pytania  „Какое ” , jaka końcówka w pytaniu,taka końcówka będzie w dacie (liczbie)).
2. Wykonać w zeszycie ćwiczenia str40-41, ćw.3,4
Czwartek - 16   kwietnia  (dziewczyny)  
1. Podręcznik. Temat: „Kartki z kalendarza.” Str.73-74
ćw.1 (ustnie), powtórzyć nazwy  miesięcy.
2. Wykonać w zeszycie ćwiczenia str40-41, ćw.1,2,4.

HISTORIA

VII a historia Pieńkowski Adam adampienkowski20@o2.pl 

06– 08IV, 15-17IV

Temat: Utrwalamy wiadomości - Europa świat po I wojnie światowej. ( 2 lekcje).

Przeczytać tekst str. 204-205.
1). Do dat dopisz wydarzenia
1917
1918
1919
1922
1923
1929
1933
1934
1935
1936
1938

2). Wykonaj 1,2,3,4 str. 207-208 w podręczniku zaznacz ołówkiem.

Wykonaną pracę proszę o wysłanie na adres jak wyżej.

 

FIZYKA

VIIa,  fizyka,  biegajewa14@gmail.com

(kliknij w link lub go skopiuj) https://drive.google.com/file/d/1Q0z5br5S8tMH61SB_EwN8XhZM-tQpKp0/view?ts=5e85f332

 

MATEMATYKA

7a, matematyka, Marta Gniazdo