Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

APELUJEMY DO RODZICÓW, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIALI SWOJE DZIECI W DOMACH, MIEJSCACH ZAMIESZKANIA. PROSIMY O ODPOWIEDZIALNE POTRAKTOWANIE APELU I OGRANICZENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.

Kl. IIIb

Polecenia do wykonania: 6-8. 04.  i  15-17. 04. 2020r.

06.04.2020r

Podręcznik: Przeczytaj głośno wybranej osobie wiersz s.51. Odpowiedz ustnie na pytanie 1 i 2 pod tekstem. Naucz się 2 wybranych zwrotek wiersza i wyrecytuj je swojej rodzinie. Zeszyt: Zapisz temat: "Wiosenne przebudzenie", na podst. wiersza i własnych obserwacji wypisz zwiastuny wiosny. Zeszyt ćwiczeń: Wykonaj ćw.1(bez kropki),2(tylko w ćwiczeniu),3,4. ćw. 5 dla chętnych, s.60-61.  Podr. matem. wykonaj zad. s.25-26, zad.10 dla chętnych. W-F: Zabawy ruchowe kulkami z pogniecionych gazet.

07.04.2020r.

Podręcznik: Przeczytaj czytankę s.52.przeczytaj głośno fragment, który Twoim zdaniem jest najzabawniejszy. Zeszyt: Zapisz temat: Wiosna w nas,  przypomnij sobie zasadę ortograficzną o pisowni "rz" po spółgłoskach, następnie zapisz wszystkie wyrazy z rz po spółgłoskach z ćw.3 w Z.ćw.  Z. ćwiczeń: wykonaj ćw. 1-4, s. 62-63. Ed. przyr.: Załóż hodowlę fasoli - ćw 1. i 2 - podręcznik s. 54, ćw. wykonaj w zeszycie od przyrody, ( jeśli nie masz załóż dodatkowy zeszyt). Ćw. matematyczne: wykonaj zad. s.32-33.  W-f:  wykonaj po 5 przysiadów, pajacyków i podskoków.

08.04.2020r.

Podręcznik: przeczytaj tekst s.82-84, porozmawiaj z rodziną o zwyczajach związanych z Wielkanocą w twoim domu i w naszym kraju. Zeszyt: zapisz temat: Wielkanoc w moim domu. Wypisz zwyczaje związane z tym świętem, narysuj koszyk ze święconką lub pisankę.  Ed. społeczna: Weź udział w porządkach i przygotowaniach do świąt. Z. ćwiczeń: wykonaj ćw. 1,4, 5,7. Ćw.6 i 8 dla chętnych, s.90 - 93. Ed. techniczna: wykonaj składaną kartkę świąteczną dowolną techniką, zapisz w niej życzenia dla swoich najbliższych. Podr.  matematyczny: zad. 1 i 3 oblicz w pamięci, zad. 2  w zeszycie,  s. 27   Ed. inf.: narysuj w programie graficznym pisankę za pomocą dostępnych narzędzi.

15.04.2020r.

Podręcznik:  przeczytaj tekst s. 55-56, opowiedz mamie co się wydarzyło w czytance. Zeszyt: zapisz temat: Po śladach wiosny. Opisz krótko krzew forsycji, skorzystaj z podanego słownictwa podr. s. 57,  narysuj forsycję( dla chętnych). Z. ćwiczeń:  wykonaj ćw.1 ( bez kropki), 2 - 5s.64-65. Ćw. matematycznewykonaj zadania s.34.

Ed.inf.:  napisz z pamięci w programie do pisania jedną z nauczonych zwrotek wiersza "Wiosenne przebudzenie", podkreśl czasowniki ( poproś rodzica o sprawdzenie ).

16.04.2020r

Opowiedz rodzicom treść baśni „Brzydkie kaczątko”.  Z. ćwiczeń:  wykonaj ćw.  1 -5, s. 66 i 67 (bez polecenia 6). zeszyt: przepisz w zeszycie uzupełnione zdania z ćw. 3 w z. ćwiczeńzajrzyj do materiałów https://www.superkid.pl  znajdziesz tam dodatkowe materiały dotyczące baśni.  Ed.plast.  na kartce rysunkowej wykonaj ilustrację do baśni „Brzydkie kaczątko”- dowolną techniką. Podr. matem.: s.28 -  przepisz ramkę z zad. 2,  wykonaj kropkę z zad.1 i zad. 3  w zeszycie.

17.04.2020

Podręcznik: przeczytaj informacje dotyczące kwietnia s.58-59. Zeszyt: zapisz temat: W kwietniu, przepisz przysłowia z podr. s.59.  Z. ćwiczeń: wykonaj ćw. s.68-69. W-f: pobaw się w naśladowanie ruchów różnych zwierząt. Ćwicz. matematyczne: wykonaj zad. s.35-36. Ed. muzyczna: poćwicz granie gamy na flecie

IIIa/b, język angielski, Irena Szałkiewicz-Catalano, irena.catalano@onet.eu
Zadania z języka angielskiego 06-17.04
Temat: Wielkanoc w Polsce.
1.Proszę posłuchać nagrania z podręcznika str.85 i spróbować przeczytać tekst (dla chętnych-nauczyć się czytać).
2.Wyszukać w tekście nowe, nieznane słówka, zapisać je do swojego słowniczka i nauczyć się.
Zdrowych i Radosnych Świąt!