Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Kl. IIb

PONIEDZIAŁEK 01-06-20
1. EDUKACJA POLONISTYCZNA
-podręcznik str. 39
- ćwiczenie  nr 1,2 str. 54 (ćwiczenie nr 2 dla chętnych)
2. EDUKACJA SPOŁECZNA
-narysuję rysunek przedstawiający dzieci z różnych stron świata
WTOREK 02-06-20
1. EDUKACJA POLONISTYCZNA
- podręcznik str. 41
- ćwiczenia nr 1, str. 56, ćwiczenie nr 4 str. 57 (ćwiczenie nr 2, str. 56, ćwiczenie nr 3 str. 57  dla chętnych)
2. EDUKACJA MATEMATYCZNA
- ćwiczenie nr 1,2 str. 53
3. RELIGIA
ŚRODA 03-06-20
1.  EDUKACJA POLONISTYCZNA
-podręcznik str. 43
- ćwiczenia nr 1 str. 58 (ćwiczenie nr 2 ,str. 58 dla chętnych)
2. ZAJĘCIA RUCHOWE
-zabawy na świeżym powietrzu
3. JĘZYK ANGIELSKI
II b , język angielski, Dorota Wyszyńska, tutordw20@gmail.com
Materiały na okres 1.06 - 5.06. 2020
4. EDUKACJA MATEMATYCZNA
- ćwiczenie nr 3,4, str. 53
CZWARTEK 04-06-20
1. EDUKACJA POLONISTYCZNA
- podręcznik str. 47
- ćwiczenie nr 2, str. 59
2. ZAJĘCIA RUCHOWE
-ćwiczenia z nietypowym przyborem
3. JĘZYK ANGIELSKI
II b , język angielski, Dorota Wyszyńska, tutordw20@gmail.com
Materiały na okres 1.06 - 5.06. 2020
4. EDUKACJA MATEMATYCZNA
- ćwiczenia nr 1,2,3 str. 54
PIĄTEK 05-06-20
1. EDUKACJA POLONISTYCZNA
-podręcznik str. 49
-ćwiczenia 1,2,3, str. 62-63
2. ZAJĘCIA RUCHOWE
- jazda na rowerze.
3. RELIGIA
4. EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA