Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Kl. IIb

PONIEDZIAŁEK 22-06-20
1. EDUKACJA POLONISTYCZNA
- ćwiczenia 2,3,4 str. 75 (ćw. nr 4 dla chętnych)
2. EDUKACJA SPOŁECZNA
-przypominamy sobie zasady bezpiecznego spędzania wakacji (wakacje w gospodarstwie -bezpieczne zachowanie podczas pomocy w pracach polowych).
3. EDUKACJA MATEMATYCZNA
- ćwiczenie nr 1,2 str. 52
4. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
- "Bezpieczne wakacje"-rysunek w programie Paint
WTOREK 23-06-20
1. EDUKACJA POLONISTYCZNA
- ćwiczenia nr 5,6 str. 78
2. EDUKACJA MATEMATYCZNA
- ćwiczenie nr 2,3 str. 65
3. RELIGIA
4. EDUKACJA MUZYCZNA
ŚRODA 24-05-20
1. EDUKACJA POLONISTYCZNA
-ćwiczenia nr 2 str. 79
2. ZAJĘCIA RUCHOWE
- zabawy i gry na podwórku
3. JĘZYK ANGIELSKI
II b, j. angielski, Dorota Wyszyńska, tutordw20@gmail.com
4. EDUKACJA PRZYRODNICZA
- ćwiczenie nr 3 str. 80
5. EDUKACJA MATEMATYCZNA
- ćwiczenia nr 1,2,3,4 str. 66
CZWARTEK 25-06-20
1. EDUKACJA POLONISTYCZNA
- ćwiczenia nr 1 str. 82
2. ZAJĘCIA RUCHOWE
-zabawy swobodne na podwórku
3. JĘZYK ANGIELSKI
4. EDUKACJA MATEMATYCZNA
-ćwiczenia nr 5,6,7,8,9 str. 67