Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

APELUJEMY DO RODZICÓW, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIALI SWOJE DZIECI W DOMACH, MIEJSCACH ZAMIESZKANIA. PROSIMY O ODPOWIEDZIALNE POTRAKTOWANIE APELU I OGRANICZENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.

Kl. IIa

Klasa IIa, Edukacja wczesnoszkolna, Nowacka Beata, emaileduc@onet.pl

06.04.2020

Edukacja polonistyczna

Cel: Wiem, jak żartować aby nikogo nie urazić

Kryteria sukcesu:

1.       Czytam wiersz z odpowiednią intonacją

2.       Wypowiadam się na temat wiersza

3.       Uzupełniam tekst wyrazami z ,,h”

4.       Umiem wykonać zadania matematyczne

Polecenia:

1. Przeczytajcie wiersz na stronie 57 i w zeszycie wykonajcie zad 3 (ilustracja)

2. Wykonajcie ćwiczenia ze strony 66 i 67.

3. Wyjaśnijcie w zeszycie powiedzenie: Jak ty komu, tak on tobie.

4. Wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 z podręcznika ze strony 58.

5. Wyszukajcie w swoim otoczeniu 5 przedmiotów, rozpoczynających się na literę h. Zapiszcie je w zeszycie i wykonajcie ortogram ( czyli rysunek, który pozwoli wam na zapamiętanie pisowni wyrazu- pamiętacie?)

Zapisz do zeszytu:

Tradycją w Prima Aprilis jest robienie żartów bliskim osobom oraz celowe wprowadzanie ich w błąd. Prima Aprilis przypada na 1 kwietnia. Pamiętajmy o tym, aby żarty były przemyślane i nie sprawiały nikomu przykrości.

Edukacja matematyczna

1.       Przypomnijcie sobie, czym są dziesiątki i jedności.

2.       Wykonajcie ustnie zadania1 i 2  ze strony 22 z podręcznika. Co można zauważyć?

3.       Wykonajcie ustnie zadanie 1 i 4 ze strony 23 z podręcznika.

4.       Wykonajcie zadanie 2,3 na stronie 23 z podręcznika w zeszycie. Do zadania 2 wykonajcie rysunek schematyczny( np. 3 dziesiątki i 7 jedności to będą na rysunku : 3 rzędy czerwonych kółek po 10 i jeden rząd zielonych kółek złożony z 7 elementów, zatem powinieneś narysować 37 kółek)

5.       Wykonajcie ćwiczenia 1,2,3,4,5 na stronie 34.

07.04.2020

Edukacja polonistyczna

Cel: Uczymy się pisać opowiadanie.

Kryteria sukcesu:

1.       Czytam wiersz z odpowiednią intonacją.

2.       Umiem wyjaśnić pojęcie: optymista, pesymista.

3.       Umiem napisać opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej.

4.       Umiem rozwiązać zadania tekstowe.

5.       Wykonam pracę plastyczną .

6.       Wykonuję ćwiczenia ruchowe.

Polecenia:

·        Przeczytajcie wiersz z podręcznika na stronie 59

·        Odpowiedzcie ustnie na pytania 1,2 ze strony 59 z podręcznika.

·        Wykonajcie ćwiczenia 1,2,3 na stronie 68

·        Wyszukajcie w dostępnych źródłach, co znaczą słowa: optymista i pesymista.

·        Zapoznajcie się z ilustracjami na stronie 60 w podręczniku. Zauważcie, że historyjka Helenki jest złożona z trzech części : zielona- to wstęp, żółta- to rozwinięcie opowiadania, niebieska- to zakończenie opowiadania. Podczas opowiadania tej historyjki możemy wykorzystać czasowniki, które znajdują się obok każdego obrazka. Powinniśmy także użyć słownictwa, które określa czas, czyli kiedy to się zdarzyło, np. pewnego dnia, w środę rano, najpierw, następnie, potem, po chwili, później, na koniec.

·        Wykorzystując to wszystko o czym już wiecie, napiszcie opowiadanie o Helence w zeszycie. Wystarczy 8 zdań. Możecie zacząć od słów:

Zapis do zeszytu:

W środę rano Helenka obudziła się w dobrym nastroju. Niestety, kiedy spojrzała na zegar, który wskazywał godzinę ósmą…..(i tutaj zaczyna się wasze opowiadanie, ale pamiętajcie, że wstęp jest propozycją, możecie napisać swój własny)

Edukacja matematyczna

1.       Wykonajcie ćwiczenia 6,7,8,9 na stronie 35

2.       Utrwalajcie tabliczkę mnożenia.

Edukacja plastyczna

Wykorzystując dostępne materiały( kolorowe kartki, piórka, wycinanki), które macie w domu, wykonajcie pocztówkę wielkanocną z humorem😊 Technika dowolna.

Wychowanie fizyczne

www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

08.04.2020

Edukacja polonistyczna

Cel: Pomagamy w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.

Kryteria sukcesu:

1.       Przeczytam ze zrozumieniem wiersz

2.       Przeczytam wspólnie z rodzicami informacje na temat zwyczajów wielkanocnych

3.       Przepiszę fragment wiersza

4.       Umiem opowiedzieć o tradycjach wielkanocnych w moim domu

5.       Napiszę życzenia świąteczne zgodnie z poznanymi zasadami

6.       Wykonuję ćwiczenia ruchowe.

Polecenia:

·        Przeczytajcie wiersz z podręcznika ze strony 80

·        Odpowiedzcie ustnie na pytanie 1 i 3 ze strony 81 P

·        Wykonajcie ćwiczenia na stronach 84 i 85

·        Przepiszcie pięknie do zeszytu fragment wiersza ze strony 80, w którym jest mowa o wielkanocnych przysmakach

Zapisz do zeszytu:

Jajko, jako jeden z ważniejszych symboli wielkanocnych, oznacza początek, życie oraz odrodzenie się przyrody.

Edukacja matematyczna:

1.       Wykonajcie ćwiczenia na stronach 36 i 37

Edukacja informatyczna:

1. Samodzielnie wyszukajcie podany link i obejrzyjcie film

https://youtu.be/8dYCFjduB_8

www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE

www.youtube.com/watch?v=KEBMeMSIGX8

Wychowanie fizyczne- spróbujcie wykonać ćwiczenia

www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY

Tekst do przeczytania z rodzicami

Wielki Post

Od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty trwa Wielki Post. Dawniej obchodzono go bardzo surowo.

Nie było mowy o zabawach, muzykowaniu czy tłustym jedzeniu. Na Wielki Post nawet organy

w kościele milkły – tak jak współcześnie w Wielki Piątek. Nie było też słychać dzwonków. W tym

czasie ludzie więcej się modlili, pomagali ubogim i przygotowywali się do świąt.

Palemki na szczęście

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją Kwietną lub Wierzbną.

Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatami, mchem,

ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświęceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić

im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo.

Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki miały chronić mieszkanie przed nieszczęściem

i złośliwością sąsiadów.

Topienie Judasza

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy,

topiła tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielką kukłę, którą następnie wleczono

na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami.

Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości

stawało się zadość.

Wielkie grzechotanie

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania

psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś

zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.

Pogrzeb żuru

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb

żuru” – potrawy spożywanej przez cały post. Kiedy zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru

wylewano na ziemię.

Wieszanie śledzia

W równie widowiskowy sposób rozstawano się ze śledziem – kolejnym symbolem postu. Z wielką

radością i satysfakcją „wieszano”, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia

za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.

Święconka

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić

koszyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć symbolu Chrystusa, mięsa i wędlin

(na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została

zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu, i jajka – symbol

narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. W Wielką Sobotę święcono

też wodę.

Zadanie dla kreatywnych:

www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8

 

Religia kl. II

Drodzy uczniowie, ćwiczeń w poniższym tekście nie musicie wypełniać, bo przesłałem Wam całość tej lekcji przez platformę epodręczniki. Możecie jednak zapisać do zeszytu temat i tekst pod nim – 3,5 linijki. Wykonajcie też  dowolny rysunek z zamieszczony na lekcji z platformy epodręczniki. Życzę Wam Wesołych Świąt.

Katecheza 42.

Temat: Wielki Tydzień

Przed nami wyjątkowy czas - Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas.

Temat i powyższy tekst przepisz do zeszytu przedmiotowego. Przerysuj do zeszytu poniższy rysunek. W ćwiczeniach z podręcznika nic nie robimy, ponieważ jest to temat dodatkowy związany z okresem liturgicznym

Wielki Czwartek

W  Wielki Czwartek obchodzimy święto kapłanów, ponieważ w tym dniu w czasie Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony sakrament kapłaństwa oraz sakrament Eucharystii. Ksiądz będzie ubrany na biało, ponieważ jest to dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz sakramentu kapłaństwa. To co działo się w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, to na tę pamiątkę odprawia się dziś w kościele Mszę św. Zostajemy również przez chwilę przy ołtarzu adoracji, by z bliska zobaczyć Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To dla nas wieczór w kościele pełen wrażeń i głębokich przeżyć.

Wielki Piątek

Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech w tym dniu będzie w naszym domu cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa. O godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z rodziną, by się wspólnie pomodlić - może to właśnie będzie najodpowiedniejszy moment, aby przedłożyć Bogu największą prośbę rodziny. Postarajmy się w domu w  centralnym miejscu wyeksponować krzyż na białym obrusie. Warto tego dnia wyłączyć radioodbiorniki, telewizory czy komputery.Wieczorem gromadzimy się na liturgii wielkopiątkowej - jest ona długa, ale bardzo bogata i piękna: Liturgia Słowa poprzedzona procesją i leżeniem krzyżem przez kapłanów przed obnażonym ołtarzem, uroczysta adoracja krzyża, komunia i procesjonalnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota

Jest dniem spoczynku Pana Jezusa w Grobie. To nie dzień żałoby, ale powinien być wypełniony zadumą nad cudem Zmartwychwstania. To właśnie dzisiaj jest tak ukochane przez wszystkie dzieci święcenie pokarmów. Od rana dzieci z rodziną  zajmują kuchnię, malują pisanki, przygotowują koszyczek. Potem wielkie mycie, ubieranie i można z dumą iść na święconkę do kościoła. Wtedy też nawiedzamy Jezusa w grobie, z nadzieją w sercu czekając na jutrzejsze Zmartwychwstanie. Po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - jest to najbardziej uroczysty wieczór w roku liturgicznym. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty, jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia Zmartwychwstania.

Ćwiczenie 1

Wersja alternatywna ćwiczenia: Który z Apostołów nie chciał, aby Jezus umył mu nogi? Możliwe odpowiedzi: 1. Jan, 2. Piotr, 3. Judasz. Podkreśl właściwą odpowiedz.

Ćwiczenie 2

Wersja alternatywna ćwiczenia: W koszyczku ze święconką znajdują się: Możliwe odpowiedzi: 1. Chleb, 2. Sól, 3. Ciasto, 4. Herbata, 5. Mięsko. Podkreśl właściwe odpowiedzi.

IIa, język angielski, Irena Szałkiewicz-Catalano, irena.catalano@onet.eu

Zadania z języka angielskiego 06-17.04

Temat: Mój pokój.

1.Powtórz wszystkie słówka z tematu.

2.Proszę zrób ćwiczenia z podręcznika strona 45, ćw.1, 2, 3(w tym ćwiczeniu można podpisać nazwy mebli)

3.Zrób w zeszycie ćwiczeń ćw.1, str.44

Zdrowych i Wesołych Świąt!

 

15.04.2020

Edukacja polonistyczna

Cel: Zasady bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem

Kryteria sukcesu:

1.    Przeczytam tekst i ocenię zachowanie bohaterów.

2.       Znam wyposażenie roweru i zasady obowiązujące rowerzystę

3.       Opowiem o sytuacji przedstawionej na ilustracji

4.       Rozwiążę zadania matematyczne

5.       Wykonuję ćwiczenia ruchowe.

Polecenia:

·        Przeczytajcie tekst z podręcznika ze strony 62 i 63.

·        Odpowiedzcie ustnie na pytanie 1, 2, 3  ze strony 63 P

·        Wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 na stronie 69

·        Porozmawiajcie z rodzicami na temat niebezpiecznych zachowań podczas jazdy na rowerze

Zapisz do zeszytu:

Rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów. Dziecko do 10 lat może jeździć na rowerze po chodniku. Po chodniku jedziemy ostrożnie i ustępujemy miejsca pieszym. Przed przejściem dla pieszych zsiadamy z roweru i przeprowadzamy przez jezdnię.

Edukacja matematyczna:

·        Wykonajcie zadania 1,2,3,4 w zeszycie na stronie 24

·        Wykonajcie 1,2,3 s.38, dla chętnych ćw.4 s.38

Zapisz do zeszytu:

100 groszy=1 złoty zapisujemy 100gr=1zł

www.youtube.com/watch?v=YHHz9_A3Iew

 

Edukacja informatyczna:

Obejrzyjcie film: link znajduje się poniżej i porozmawiajcie z rodzicami na temat filmu.

 www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk

 

Wychowanie fizyczne- spróbujcie wykonać ćwiczenia

Ćwiczenia rozgrzewające z piłką:

– krążenia trzymaną oburącz piłką z prawej i lewej strony tułowia

– pozycja skłonu do przodu w rozkroku, przekładanie piłki na przemian za prawą i lewą nogą,

po 4 przełożeniach wyprost tułowia i wyciągnięcie ramion w górę

– z siadu ugiętego uniesienie nóg w górę i przekładanie piłki pod kolanami i za plecami

– ugięcia i prostowania ramion (wiosłowanie) w leżeniu na brzuchu,

po 10 ruchach odpoczynek (ćwiczenie powtórzyć 3 razy)

– w siadzie klęcznym skłony boczne z piłką trzymaną oburącz nad głową

– wskakiwanie obunóż do koła ułożonego na podłodze( np. ze sznurka) i wyskakiwanie z niego na jednej nodze

16.04.2020

Edukacja polonistyczna

Cel: Co robimy, gdy zdarzy się wypadek?

Kryteria sukcesu:

1.    Przeczytam tekst z podręcznika i wypowiem się na podany temat.

2.    Znam numery alarmowe i potrafię wezwać pomoc przez telefon.   

3.     Rozwiążę zadania matematyczne

4.     Wykonam doświadczenie

5.       Wykonuję ćwiczenia ruchowe.

Polecenia:

·        Przeczytajcie tekst z podręcznika ze strony 64 i 65.

·        Odpowiedzcie ustnie na pytania: Kto jest bohaterem opowiadania? W jaki sposób zachował się Jacek, kiedy jego babcia zemdlała? Dlaczego Jacek rozpłakał się dwa razy?

·        Odpowiedzcie ustnie na pytanie 1, 2, 3  ze strony 65 P

·        Wykonajcie ćwiczenie na stronie 71

·        Porozmawiajcie z rodzicami na temat zasad udzielania pierwszej pomocy

Zapisz do zeszytu:

Numery alarmowe: 999, 998, 997,112

Wzywamy pomoc przez telefon:

Wybieram numer telefonu alarmowego.

Witam się.

Podaję swoje imię i nazwisko.

Mówię, co się wydarzyło.

Podaję adres zdarzenia.

 

Edukacja matematyczna:

·        Wykonajcie zadania 6, 7, 8, 9 w zeszycie na stronie 25 (Dla chętnych zadanie z gwiazdką)

www.youtube.com/watch?v=uniSAPT7Vdo

Edukacja Przyrodnicza

·        Przeczytajcie tekst w podręczniku na stronach 66 i 67.

·        Wykonajcie ćwiczenia str. 72 i73

·        Zobacz co znajduje się w domowej apteczce

·        Obejrzyjcie film:

·        https://www.youtube.com/watch?v=L83kPqGyWbU

·        www.youtube.com/watch?v=1I8qZdGjKRM

Edukacja techniczna:

·        Wykonajcie plakat z numerem alarmowym: Narysujcie na kartce formatu A4 kontury wybranego numeru alarmowego i wyklejcie kolorowym papierem. (technika wydzieranka)

Wychowanie fizyczne:

·        Wykonajcie ćwiczenia z nietypowymi przyborami:

www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8

 

17.04.2020

Edukacja polonistyczna

Cel: Poznajemy zasady ortografii

Kryteria sukcesu:

1.Zapiszę wyrazy z rz po spółgłoskach

2. Ułożę i zapiszę zdania złożone.

3. Rozwiązuję zadania matematyczne wymagające umiejętności ważenia

Polecenia:

·        Wykonajcie zadanie 1 i 2 z podręcznika str. 61 w zeszycie

·        Wykonajcie w Potyczkach Ortograficznych ćwiczenie 3 str. 47

Zapisz do zeszytu:

Ważne! Po spółgłoskach b i p piszemy rz.

Edukacja matematyczna

·        Zastanówcie się, do czego potrzebna jest waga?

·        Spróbujcie wymienić różne rodzaje wag, które znacie.

·        Wykonajcie ustnie zadania 1,2 na stronie 26 w podręczniku

·        Wykonajcie ćwiczenia 1,2,3 na stronie 39

Zapisz do zeszytu:

 1 kilogram=100 dekagramów

1 kg=100 dag

Pół kilograma=50 dekagramów