Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

18.05.2020
 
Od 25 maja 2020 r.  istnieje możliwość prowadzenia konsultacji indywidualnych lub w małych grupach  dla uczniów klas VIII.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów, obejmują przedmioty zdawane na egzaminie  oraz w miarę potrzeb z innych przedmiotów. Zainteresowanych rodziców uczęszczaniem  dziecka do szkoły proszę o telefoniczną deklarację  do wychowawcy klasy lub sekretariatu (862755040) w godzinach 8:00-14:00 w nieprzekraczalnym terminie, tj. do środy 20 maja włącznie.
18.05.2020
Od dnia 25.05.2020 r. jest możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo - wychowawczych  dla uczniów klas I-III z elementami zajęć dydaktycznych w szkole. 
Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkoły, jak i dla uczniów pozostających w domach (nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne). 
Zainteresowanych rodziców uczęszczaniem dziecka do szkoły proszę o telefoniczną deklarację  do wychowawcy klasy lub sekretariatu (tel. 862755040 w godzinach 8:00-14:00 w nieprzekraczalnym terminie, tj. do środy 20 maja 2020 r. włącznie.
14.05.2020
Przypominamy sobie słowa Jana Pawła II, by nie lękać się otworzyć serc, systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych dla Pana Jezusa. Wypowiedział je w dniu swego wyboru na stolicę Piotrową. Jeszcze tego samego dnia po zakończonych uroczystościach, Papież nieoczekiwanie otworzył okno ze swojego pałacu apostolskiego i zaczął mówić do znajdującej się tam młodzieży. Świat usłyszał kolejne słowa, które stały się kluczem do zrozumienia jego miłości do ludzi, mówił wtedy do młodych: „Jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją”. Te słowa nieustannie powracały zawsze i wszędzie gdzie spotykał się z młodzieżą. Kochali go, a on kochał ich.
14.05.2020
 
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie
dziękuje firmie CLOVIN S.A. z Czyżewa za przekazanie artykułów chemicznych na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem kompleksu boisk sportowych "Orlik".
08.05.2020
Od dnia 09.05.2020 będą wznowione zajęcia na boisku Orlik. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach mogą zgłaszać się do animatora Jolanty Wajszczyk tel. 665 825 418. Uczestnicy zajęć będą dzieleni na 6 osobowe grupy. Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Czyżewa. 
 
06.05.2020
Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza na bezpłatne webinarium, którego celem jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na niebezpieczne kontakty online, jakie mogą być nawiązywane przez dzieci i młodzież, a także mogą prowadzić do podejmowania aktywności o charakterze seksualnym.

26.04.2020
Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dnia 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Terminy egzaminów
Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży potrwa od 16 do 18 czerwca.
Termin dodatkowy egzaminu: 7 - 9 lipca.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
 

<< <  Strona 2 z 78  > >>


Projekt AKTYWNI DZISIAJ KREATYWNI JUTRO

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
BEZPIECZNA SZKOŁA

KURATORIUM OŚWIATY

 

 

PROGRAM "KLUB"
- edycja 2019

INFORMACJE DLA OSÓB

Z PROBLEMAMI NARKOMANII I NIE TYLKO

 

 

 

 

EWAKUACJA SZKOŁY- film instruktażowy KWPSP
w Białymstoku

 

INTERAKTYWNA GRA

PIERWSZA POMOC

PORADNIK - WYCIECZKI

PIERWSZA POMOC - FILM EDUKACYJNY

PIERWSZA POMOC - KRWOTOK Z NOSA - film instruktażowy

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - film edukacyjny

 

 

 

 

 
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów

w Czyżewie

 


OSOBY ONLINE NA NASZEJ STRONIE:

title="Osoby online na stronę">Osoby online na stronę
title="Licznik wizyt na stronę">Licznik wizyt na stronę
title="Odliczanie dat na stronę">Odliczanie dat na stronę
Odliczanie dat na stronę