Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

14.01.2021

Komunikat dla rodziców.


Przypominamy: należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy i taki, którego członkowie rodziny wspólnie zamieszkujący nie są objęci kwarantanną.
2. Rodzice (opiekunowie) nie mogą wchodzić na teren szkoły, z wyjątkiem strefy wyznaczonej.
3. Rodzice kontaktują się z wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły wyłącznie przez  e-mail lub telefonicznie.
4. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust (maseczki) oraz dezynfekcja dłoni.
5. Uczniowie przychodzą zaopatrzeni we własne maseczki ochronne lub przyłbice.
6. W przestrzeniach wspólnych (szatnie, korytarze, klatki schodowe, toalety) uczniów obowiązuje noszenie maseczek. W salach lekcyjnych lub świetlicy uczniowie mogą zdjąć maseczki.
7. Uczniowie po lekcjach nie zostawiają w szatniach żadnych swoich rzeczy (kapci, obuwia i stroju sportowego).
8. Po skończonych lekcjach, zajęciach dzieci z klas 1-3 są odbierane przez rodziców przy wejściu oznaczonym dla danej klasy (rodzice, opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły).
9. Nauczyciel klas 1-3  po zakończeniu zajęć schodzi wraz z klasą do szatni i czeka aż wszyscy ubiorą się i opuszczą boks, a następnie przekazuje dzieci rodzicom przy wejściu oznaczonym dla danej klasy.
10. Uczniowie danej klasy mają wszystkie lekcje w jednej sali, nie przemieszczają się po szkole, za wyjątkiem zajęć z informatyki, wynikających z podziału na grupy oraz wychowania fizycznego.
11. Wpłaty za obiady przyjmowane są w gabinecie kierownika świetlicy od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach od 8:00 do 11:00.