Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

01.09.2020

Zasady obowiązujące w szkole od 2 września 2020 r.


5. Rodzice kontaktują się z wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły wyłącznie przez  e-mail lub telefonicznie.
6. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust (maseczki) oraz dezynfekcja dłoni.
7. Uczniowie przychodzą zaopatrzeni we własne maseczki ochronne lub przyłbice.
8. W przestrzeniach wspólnych (szatnie, korytarze, klatki schodowe, toalety) uczniów obowiązuje noszenie maseczek. W salach lekcyjnych lub świetlicy uczniowie mogą zdjąć maseczki.
9. Uczniowie po lekcjach nie zostawiają w szatniach żadnych swoich rzeczy (kapci, obuwia i stroju sportowego).
10. Po skończonych lekcjach, zajęciach dzieci z klas 1-3 są odbierane przez rodziców przy wejściu głównym do szkoły (rodzice, opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły).
11. Nauczyciel klas 1-3  po zakończeniu zajęć schodzi wraz z klasą do szatni i czeka aż wszyscy ubiorą się i opuszczą boks, a następnie przekazuje dzieci rodzicom przy głównym wejściu.
12. Uczniowie danej klasy mają wszystkie lekcje w jednej sali, nie przemieszczają się po szkole, za wyjątkiem zajęć z informatyki, wynikających z podziału na grupy oraz wychowania fizycznego.
13. Wpłaty za obiady przyjmowane są w gabinecie kierownika świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:00.