Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

27.08.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21


Rodzice (opiekunowie) nie wchodzą na teren szkoły. Oczekują na swoje dzieci przed budynkiem z zachowaniem ogólnych standardów bezpieczeństwa obowiązujących w strefach publicznych. Wyjątek stanowią rodzice (opiekunowie) klas pierwszych. Tylko jeden rodzic może z dzieckiem wejść do szkoły (w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach).

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wszyscy uczniowie wchodząc do szkoły: zakładają maseczki na czas przebywania w budynku, dezynfekują w wejściu ręce. Maseczki zapewniają rodzice (opiekunowie). Następnie z zachowaniem obowiązujacego dystansu udają sie bezpośrednio (za wyjatkiem uczniów klas pierwszych) do swoich sal, gdzie będzie na nich oczekiwał wychowawca.

Harmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21

Godzina 8:00 -9:00
Klasy 4-8
Wejście dawnym tzw. gimnazjalnym.

4a, sala 21, wychowawca Aneta Zaremba
4b, sala 38, wychowawca Katarzyna Krych
5a, sala 35, wychowawca Kinga Lubak
5b, sala 41, wychowawca Ewa Wajszczyk
6a, sala 36, wychowawca Mioduszewska Beata
6b, sala 42, wychowawca Dorota Jadczak
7a, sala 22, wychowawca Marta Gniazdowska
7b, sala 34, wychowawca Małgorzata Godlewska
7c, sala 50, wychowawca Dorota Wyszyńska
8a, sala 33, wychowawca Ewa Biegaj
8b, sala 39, wychowawca Anna Walaszek

Godzina 9:30-10:30
Odziały przedszkolne
Wejście główne (tzw. podstawówkowe)

Godzina 10:00-11:00
Klasy 1 (pierwsze)

1a (dzieci z ubiegłorocznej grupy przedszkolnej „Jagódki”) – wejście od strony hali sportowej (przystanku autobusów szkolnych), spotkanie z wychowawcą (Bożena Kamianowska), hala sportowa
1b (dzieci z ubiegłorocznej grupy przedszkolnej „Słoneczka”) – wejście główne na Orlik (parking między szkołą a ośrodkiem zdrowia), a następnie przez boisko na halę sportową (wyjście ewakuacyjne) spotkanie z wychowawcą (Bożena Dmochowska)

Klasy 2-3
Wejście główne (tzw. podstawówkowe)
Godzina 10:00-11:00

2a, sala 3, wychowawca Beata Dmochowska
2b, sala 32, wychowawca Małgorzata Kaczyńska
2c, sala 31, wychowawca Irena Uścińska
3a, sala 25, wychowawca Alina Rzymska
3b, sala 27, wychowawca Anna Marciniak

Uwaga! W dniu 1 września  nie będzie zorganizowany dojazd uczniom. Dowożenie uczniów rozpocznie się 2 września wg harmonogramu, który obowiązywał do tej pory, to jest do momentu zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole. Przy wsiadaniu do autobusu lub busa obowiązuje  uczniów zakładanie maseczek (bez względu na wiek, za wyjątkiem sytuacji, gdzie rodzic dziecka okaże stosowne zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniach do noszenia maseczki) na czas trwania dowozu lub odwozu ze szkoły. Dziecko bez maseczki nie będzie zabierane. Maseczki zapewniają dzieciom rodzice (prawni opiekunowie).

W dni nauki szkolnej na teren szkoły, za wyjątkiem uczniów oraz pracowników szkoły, mogą wejść rodzice oraz inne osoby wyłącznie w maseczkach, po zdezynfekowaniu dłoni lub w rękawiczkach oraz zarejestrowaniu swojego wejścia wpisem w specjalnie do tego celu przygotowanym zeszycie.


DYREKCJA SZKOŁY