Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

18.05.2020

Komunikat dla rodziców klas VIII


Od 25 maja 2020 r.  istnieje możliwość prowadzenia konsultacji indywidualnych lub w małych grupach  dla uczniów klas VIII.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów, obejmują przedmioty zdawane na egzaminie  oraz w miarę potrzeb z innych przedmiotów. Zainteresowanych rodziców uczęszczaniem  dziecka do szkoły proszę o telefoniczną deklarację  do wychowawcy klasy lub sekretariatu (862755040) w godzinach 8:00-14:00 w nieprzekraczalnym terminie, tj. do środy 20 maja włącznie.