Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

18.05.2020

Komunikat dla rodziców klas I-III


Od dnia 25.05.2020 r. jest możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo - wychowawczych  dla uczniów klas I-III z elementami zajęć dydaktycznych w szkole. 
Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkoły, jak i dla uczniów pozostających w domach (nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne). 
Zainteresowanych rodziców uczęszczaniem dziecka do szkoły proszę o telefoniczną deklarację  do wychowawcy klasy lub sekretariatu (tel. 862755040 w godzinach 8:00-14:00 w nieprzekraczalnym terminie, tj. do środy 20 maja 2020 r. włącznie.