Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

14.05.2020

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II


Pan Bóg od młodości przygotowywał Jana Pawła II do pełnienia wielkiej misji w Kościele, w Polsce i na całym świecie. Obdarzył Go wielkim, przenikliwym umysłem, wrażliwym sercem, wieloma talentami, ubogacał łaskami: darem kapłaństwa, łaską modlitwy, zjednoczenia z Chrystusem. Karol Wojtyła był otwarty na wartości: prawdę, dobro, piękno, świętość, i wszystkie je w swoim życiu realizował. Prawdę uważał za wartość fundamentalną, zwłaszcza prawdę o dobru, najważniejszą w życiu ludzkim.
Niezwykły związek Jana Pawła II z młodzieżą znalazł szczególny wyraz  w obecności i czuwaniu młodzieży na Placu Świętego Piotra, kiedy Papież odchodził do Domu Ojca. Przyszło wielu, zwłaszcza młodych ludzi. Chcieli być razem z nim w tym tak ważnym momencie jego odchodzenia do Domu Ojca. Jednocześnie chcieli mu podziękować za to, że zawsze był z nimi, że ich kochał, że od nich wymagał, żeby żyli tą prawdą, która jest zapisana w Ewangelii, żeby byli dobrymi ludźmi o prawym sumieniu, a dzięki temu, żeby byli szczęśliwi. 
100 rocznica urodzin Jana Pawła Wielkiego jest okazją, by podziękować Bogu za dar Papieża Polaka. Właśnie za to, że wyszedł z polskiej, krakowskiej, małopolskiej ziemi, że był kochany przez wszystkich pasterzy, że uczył wszystkich ludzi modlitwy, wzajemnego szacunku, że zachęcał nas wszystkich, żeby budować jedną wspólnotę cywilizacji miłości.
Ze względu na zaistniałą sytuację nie możemy w sposób optymalny dla społeczności szkolnej oddać hołdu Janowi Pawłowi II, ale jesteśmy głęboko przekonani, że każdy nasz uczeń żywi wielką miłość i na swój sposób kultywuje pamięć o naszym wielkim Polaku. Pamięć tym bardziej dojmująca, że Jan Paweł II był patronem niedawno wygaszonego gimnazjum w Czyżewie. Dziedzictwo, które zostawił nam Papież Polak jest nie tylko wyzwaniem dla najodważniejszych, ale zadaniem dla każdego z nas, bo Bóg, Honor i Ojczyzna to sprawa naszego być lub nie być!

Krajewski Zbigniew