Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

APELUJEMY DO RODZICÓW, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIALI SWOJE DZIECI W DOMACH, MIEJSCACH ZAMIESZKANIA. PROSIMY O ODPOWIEDZIALNE POTRAKTOWANIE APELU I OGRANICZENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.

Aktualności

26.03.2020

Instrukcja dla ucznia klasy IV-VIII


5. Przesyłane prace muszą w temacie wiadomości zawierać następujące informacje:

- klasę
- przedmiot
- temat pracy
- imię i nazwisko ucznia
- temat pracy
- datę

 np. kl. 4a, przyroda ,imię i nazwisko, zadanie nr 2, 27.03.2020

Uwaga! 

Czytaj uważnie każde zadanie.
6. Każdy uczeń systematycznie sprawdza skrzynkę pocztową, mogą być podane informacje od nauczyciela (np. komentarze do prac, oceny) lub wychowawcy.  Sprawdzaj też wiadomości  w spamie lub w koszu, ponieważ zdarza się, że trafiają tam bezpośrednio właściwe e-maile.

7. Każdy uczeń przesyła prace w  terminach podanych przez nauczyciela.

8. Jeżeli uczeń nie rozumie poleceń, może skontaktować się z nauczycielem za pomocą poczty e-mail. / lub innym komunikatorem ustalonym z nauczycielem.
Każda wiadomość obowiązkowo  musi być podpisana imieniem, nazwiskiem ucznia i klasą.
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
 
 
Projekt AKTYWNI DZISIAJ KREATYWNI JUTRO

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
 
BEZPIECZNA SZKOŁA
 
 
 

 
 
KURATORIUM OŚWIATY
 

 

 

PROGRAM "KLUB"
- edycja 2019

INFORMACJE DLA OSÓB

Z PROBLEMAMI NARKOMANII I NIE TYLKO

 

 

 

 

EWAKUACJA SZKOŁY- film instruktażowy KWPSP
w Białymstoku

 

INTERAKTYWNA GRA

PIERWSZA POMOC

PORADNIK - WYCIECZKI

PIERWSZA POMOC - FILM EDUKACYJNY

PIERWSZA POMOC - KRWOTOK Z NOSA - film instruktażowy

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - film edukacyjny

 

 

 

 

 
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów

w Czyżewie

 


OSOBY ONLINE NA NASZEJ STRONIE:

title="Osoby online na stronę">Osoby online na stronę
title="Licznik wizyt na stronę">Licznik wizyt na stronę
 
title="Odliczanie dat na stronę">Odliczanie dat na stronę
 
Odliczanie dat na stronę