Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

26.03.2020

Instrukcja dla ucznia klasy IV-VIII


5. Przesyłane prace muszą w temacie wiadomości zawierać następujące informacje:

- klasę
- przedmiot
- temat pracy
- imię i nazwisko ucznia
- temat pracy
- datę

 np. kl. 4a, przyroda ,imię i nazwisko, zadanie nr 2, 27.03.2020

Uwaga! 

Czytaj uważnie każde zadanie.
6. Każdy uczeń systematycznie sprawdza skrzynkę pocztową, mogą być podane informacje od nauczyciela (np. komentarze do prac, oceny) lub wychowawcy.  Sprawdzaj też wiadomości  w spamie lub w koszu, ponieważ zdarza się, że trafiają tam bezpośrednio właściwe e-maile.

7. Każdy uczeń przesyła prace w  terminach podanych przez nauczyciela.

8. Jeżeli uczeń nie rozumie poleceń, może skontaktować się z nauczycielem za pomocą poczty e-mail. / lub innym komunikatorem ustalonym z nauczycielem.
Każda wiadomość obowiązkowo  musi być podpisana imieniem, nazwiskiem ucznia i klasą.