Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Uwaga! Zmiany w harmonogramie wyjazdów na pływalnię. W aktualnościach podano terminy do końca realizacji projektu. 

Aktualności

10.05.2018

Terminy wyjazdów na pływalnię.


Po powrocie z pływalni do Czyżewa wszyscy uczniowie powinni być odebrani osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) w miejscu zbiórki. W innym razie uczeń powinien przedstawić opiekunom pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna ) na samodzielny powrót do domu.
Rodziców (prawnych opiekunów) prosimy o wcześniejsze przybywanie w celu przejęcia opieki nad dzieckiem po powrocie z pływalni.
Uwaga! Podane godziny powrotu mają charakter orientacyjny.
Każdy uczeń powinien mieć przy sobie aktualny numer telefonu do rodzica (prawnego opiekuna).