Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

19.12.2017

W ramach programu eTwinning


Głównymi celami projektu to: uświadomienie uczniom, jak ważna jest znajomość języka angielskiego w obecnych czasach, pokazanie różnic kulturowych i organizacyjnych w różnych szkołach europejskich oraz podniesienie motywacji uczniów poprzez używanie języka angielskiego w kontekście prawdziwej komunikacji. Uczniowie w trakcie realizacji projektu poznają różne waluty funkcjonujące w krajach partnerskich, przećwiczą podstawowe wyrażenia komunikacyjne potrzebne podczas podróżowania do innego kraju oraz będą uczestniczyć w wideokonferencjach przeprowadzonych między szkołami partnerskimi. Uczniowie z pomocą nauczyciela stworzą również krótki filmik w programie MovieMaker prezentujący podróż tytułowego misia oraz przygotują prezentacje multimedialne w programie PowerPoint. Efektem końcowym tych działań będzie wzrost kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz poprawa umiejętności językowych uczniów biorących udział w projekcie. Ponadto dzięki projektowi nauczyciele wymienią się doświadczeniami i poznają nowe techniki pracy z uczniem.
Uczestnicy projektu mają już za sobą udaną wideokonferencję przeprowadzoną w dniu 19.12.2017 r. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni, ponieważ mieli okazję wypowiedzieć się po angielsku na żywo, a także poznali kilka podstawowych wyrażeń w języku francuskim.
 
Agnieszka Budzeń-Kozłowska