Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

01.12.2017

"Aktywna tablica"


Na podstawie wniosku dyrektora szkoły Gmina Czyżew pozyskała maksymalną kwotę dofinansowania zakupu dwóch tablic, tj. 80% (14000 zł).

Zakupione pomoce będą aktywnie wykorzystywane głównie podczas zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ale nie tylko. Zgodnie z ideą rządowego programu umożliwią one prezentowanie nauczanych treści w znacznie bardzie interesujący, kreatywny i efektywny sposób. Mają też być skutecznym narzędziem przygotowującym uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Radosław Sienicki

wideo