Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

11 LISTOPADA 2018 R.  100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKE NIEPODLEGŁOŚCI.

Aktualności

01.12.2017

"Aktywna tablica"


Na podstawie wniosku dyrektora szkoły Gmina Czyżew pozyskała maksymalną kwotę dofinansowania zakupu dwóch tablic, tj. 80% (14000 zł).

Zakupione pomoce będą aktywnie wykorzystywane głównie podczas zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ale nie tylko. Zgodnie z ideą rządowego programu umożliwią one prezentowanie nauczanych treści w znacznie bardzie interesujący, kreatywny i efektywny sposób. Mają też być skutecznym narzędziem przygotowującym uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Radosław Sienicki

wideo