Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

18 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne dla klas 1-3. Prosimy o uważne zapoznawanie się z komunikatami na stronie www szkoly oraz zawartymi w wiadomościach przekazywanych przez dziennik elektroniczny.

100-lecie Harcerstwa Polskiego

"Nieznane karty historii harcerstwa"


1) I Zlot Mikołajkowy 2008


I Mikołajkowy Zlot Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Hufca Nadnarwiańskiego im. Adama Chętnika w Czyżewie w grudniu 2008 r.

Hasłem pierwszego Mikołajkowego Zlotu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Czyżewie było stulecie Harcerstwa Polskiego. Na uroczyste spotkanie zlotowe zostali zaproszeni instruktorzy seniorzy oraz członkowie KG Związku Szarych Szeregów. Przybyli na zlot harcerze i goście obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą sylwetkę Roberta Baden-Powela – twórcę ruchu skautowego i historię ruchu harcerskiego w Polsce od 1909 r., kiedy zaczęły działać pierwsze organizacje skautowe. Zaprezentowana została sylwetka twórcy polskiego skautingu – Andrzeja Małkowskiego. W przygotowanej prezentacji podkreślono rolę Szarych Szeregów w patriotycznej walce w czasie II wojny światowej. Od czasu tego zlotu harcerze w Czyżewie rozpoczęli poszukiwania śladów harcerstwa na Ziemi Czyżewskiej.


Prezentacja do pobrania (ppt)


2) Karnawałowy Zlot 2013


Karnawałowy Zlot Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Czyżewie19.02.2013
Pamiętając o 100 rocznicy powstania harcerstwa łomżyńskiego sięgnęliśmy do historii ruchu harcerskiego na Ziemi Czyżewskiej. Zorganizowaliśmy „Spotkanie Pokoleń”, na które zaprosiliśmy harcerzy – absolwentów Szkoły Podstawowej w Czyżewie, instruktorów prowadzących przez lata drużyny w szkole. Działania przygotowawcze do zlotu przyniosły owoce w postaci odnalezionej dokumentacji drużyn działających na terenie Czyżewa i w okolicznych miejscowościach, w postaci wspomnień, starych fotografii ilustrujących życie harcerskie w dawnych latach: zbiórki, rajdy, obozy, biwaki, Nieobozową Akcję Letnią, akcje społeczne, Święto Pieczonego Ziemniaka.  Efektem poszukiwań i badań była prezentacja przedstawiająca historię ruchu harcerskiego w naszej okolicy, sięgającą 1930 roku, kiedy dh Anna Osipowska założyła pierwszą drużynę harcerek w Dąbrowie Wielkiej.
Nie sądziliśmy, że tak wielu gości odpowie na nasze zaproszenie i miło było spotkać starszą brać harcerską. Stworzyły się dwie zlotowe drużyny, które zameldowały się na apelu rozpoczynającym zlot wraz z drużynami harcerskimi i zuchowymi z Łomży, Rosochatego i ze Srebrnej. Goście dzielili się z młodszymi wspomnieniami, razem śpiewali, bo okazało się, że repertuar piosenek harcerskich sprzed lat jest prawie taki sam. Goście byli oczarowani uroczystością, zadziwieni pamiątkowym dyplomem, który zawierał fotografie ze zlotu, wzruszeni spotkaniem ze szkołą po latach. Odbył się oczywiście bal karnawałowy, na którym wszyscy dobrze i wesoło bawili się do późna.
Następnego dnia drużyny udały się na bieg patrolowy. Na każdym punkcie patrolowym harcerze i zuchy mogli rozmawiać z instruktorami, którzy opowiadali o historii harcerstwa w Czyżewie. W harcówce, gdzie była przygotowana wystawa pod nazwą „OCALONE” , można było obejrzeć kroniki drużyn harcerskich i zuchowych; niektóre z nich pochodzą z lat 50-tych XX w. Drugi punkt i wystawa „HARCERSKA AKCJA LETNIA I ZIMOWA” była w GOK - u. Tu oglądano kroniki zimowisk, obozów, rajdów, słuchano opowieści o HAL, NAL, o życiu na obozach stacjonarnych i wędrownych, biwakach, rajdach, zimowiskach. W następnym punkcie biegu przygotowano wystawę „83 LATA HARCERSTWA NA ZIEMI CZYŻEWSKIEJ” zawierającą materiały archiwalne. Wszystkie drużyny kończyły bieg w remizie Straży Pożarnej, gdzie wspólnie ze strażakami harcerze rozwiązywali problem: Straż Pożarna i harcerze – co nas łączy? Zapoznawano się ze sprzętem strażackim, akcjami, jakie prowadzą strażacy i ich zadaniami. Oczywiście wszyscy musieli poznać zasady bezpieczeństwa przy rozpalaniu i gaszeniu ogniska. Właśnie tam, przy ognisku, pieczono kiełbaski, posilano się bigosem, a na koniec przy ognisku odbył się apel kończący zlot.

Mamy nadzieję, że czyżewski Zlot Karnawałowy pozostanie na długo w pamięci harcerzy starszych i młodszych.

O zlocie opowiedziała: phm H. Lipińska

Zlot_Karnawalowy_2013

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


3) Konkurs Piosenki Powstańczej i Harcerskiej w Czyżewie

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie co roku organizuje obchody patrona szkoły.           11 kwietnia br. odbył się z tej okazji Konkurs Piosenki Powstańczej i Harcerskiej. Tematyka piosenek konkursowych, zaprezentowanych przez 17 wykonawców z powiatu wysokomazowieckiego, skupiała się wokół  Powstania Warszawskiego i Szarych Szeregów.  
Pieśni także  mogą opowiedzieć o ważnych wydarzeniach z życia narodu, bowiem  upamiętniają i odzwierciedlają atmosferę czasu, w którym powstały. Pieśń od wieków towarzyszy narodowi w różnych momentach, żeby dodać otuchy, dać nadzieję, wzmocnić emocje. Zawsze służyła ważnej sprawie, była manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej. Pieśń pomagała walczyć  i zwyciężać. Podczas 63 dni Powstania Warszawskiego stworzono wiele wspaniałych piosenek oddających klimat tamtego okresu. Wydawałoby się, że warunki wojenne nie skłaniały do śpiewania piosenek, a jednak towarzyszyły one powstańcom. Napisano szereg piosenek zarówno poważnych, patriotycznych jak i żartobliwych, które uchwyciły nastrój zaangażowania w walkę młodych ludzi gotowych zginąć za ojczyznę, ich nonszalancję wobec śmierci.
Zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Czyżewie Konkurs potwierdził, że pamiętamy piosenki  powstańcze, że wciąż są śpiewane przez młodzież harcerską, nadal wywołują wzruszenie i refleksję nad historią. Szare Szeregi związane są też z  piosenką harcerską, która towarzyszy harcerskiej braci na biwakach, obozach, w marszu i przy ognisku, jest  nieodłącznym elementem  życia harcerskiego.
Dzięki dekoracji, harcerskim mundurom, rekwizytom i kostiumom, a przede wszystkim piosence,  w wypełnionej widzami i uczestnikami sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, gdzie odbywał się konkurs,  zapanował nastrój przypominający zdarzenia z powstańczych warszawskich ulic. Natomiast piosenki harcerskie przywołały harcerską pogodę ducha.  Taką atmosferę stworzyli też wykonawcy prezentowanych utworów muzycznych, którzy przybyli z Szepietowa,  Kuczyna, Rosochatego Kościelnego, Kobylina, Jabłonki Kościelnej, Święcka Wielkiego i Wojen Krup.


Organizatorzy konkursu i jurorzy wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy oraz ufundowali statuetki zwycięzcom.
Harcerze z 3 DH im. Szarych Szeregów oraz 6 DHS im. Sybiraków zaprezentowali w pięknym widowisku historię polskiego harcerstwa. Uczcili w ten sposób setną rocznicę powstania harcerstwa łomżyńskiego.  Gościnni gospodarze zaprosili wszystkich uczestników święta piosenki na  poczęstunek.  
Idea uczczenia patrona szkoły – Szarych Szeregów – pieśnią zasługuje na uznanie i kontynuację. Jednocześnie wspólne śpiewanie piosenek harcerskich może zachęcić młodszych i starszych uczniów do wstępowania w szeregi harcerskie.  

phm Halina Lipińska
4) Historia Harcerstwa na ziemi czyżewskiej

„Z dziejów harcerstwa  na Ziemi Czyżewskiej”

Opracowanie powstało w wyniku poszukiwań związanych z historią ruchu harcerskiego  w lokalnym środowisku. Impulsem do pracy były założenia programu obchodów 100-lecia harcerstwa polskiego na ziemi łomżyńskiej: „Wspominając  przeszłość działamy dla przyszłości”. Ocalały nieliczne materiały archiwalne dokumentujące historię lokalnego ruchu harcerskiego: kroniki z Czyżewa i Dąbrowy Wielkiej, fragmenty dokumentacji Szczepu ZHP im. Szarych Szeregów w Czyżewie. Dzięki tym dokumentom powstała historia harcerstwa w „Mojej Małej Ojczyźnie”. Jest jeszcze wiele „białych plam” w tej opowieści, których zapełnienie wymagać będzie mozolnej pracy przez długi czas. Kiedy odszukani zostaną wszyscy świadkowie, jeszcze ukryte gdzieś głęboko dokumenty, może uda nam się wydać to opracowanie w formie książkowej.
Opracowanie zawiera:
•    Kalendarium historii harcerstwa  na Ziemi Czyżewskiej;
•    Opis działalności drużyn harcerskich i zuchowych na przestrzeni  84 lat;
•    Wykaz  drużyn działających w lokalnym środowisku;
•    Spis ocalałych kronik i ważnych dokumentów;
•    Charakterystyka  Szczepu  ZHP im. Szarych  Szeregów  w Czyżewie  z lat
1986 – 1989;
•    Wykaz instruktorów działających w ZHP w latach 1929 – 2013;
•    Fragmenty  kronik harcerskich;
•    Wspomnienia i biogramy instruktorów, którzy byli uczestnikami ruchu harcerskiego w lokalnym środowisku;
•    Wywiady z harcerzami – wychowankami lokalnych szkół;
•    Fotografie i dokumenty.
Autorka opracowania „Z dziejów harcerstwa  na Ziemi Czyżewskiej”

phm. Halina Lipińska

5) Wywiad z instruktorem lub harcerzem – absolwentem szkoły

Imię i nazwisko instruktora ZHP, harcerza; stopień, pełniona funkcja;  data złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego
W jakich latach Pan/Pani działał/a aktywnie  w ZHP?
Do jakiej drużyny Pan/Pani należał/a?
Kto był drużynowym tej drużyny?
Czy drużyna prowadziła kronikę?
Czy Pan/Pani  pełni ł/a jakieś funkcje w drużynie?
Co Panu/Pani  w pracy harcerskiej podobało się najbardziej?
Jakie najmilsze, najciekawsze wspomnienia wiążą się z  działalnością harcerską?
Czego Pan/Pani nauczył/a się w harcerstwie?
Jaka szkolna działalność harcerska wpłynęła na życie Pana/Pani?
Jak  wyglądało życie w drużynach harcerskich i zuchowych?
Jakie sprawności zdobywali harcerze?
Gdzie odbywały się  zbiórki drużyny i zastępów?
Jak zorganizowane były drużyny harcerskie i zuchowe?
Jaka była obrzędowość w drużynach?
Jak przebiegała Harcerska Akcja Letnia, Nieobozowa Akcja Letnia, Lato  Wiejskich Drużyn?
Jak wyglądało życie na obozach stacjonarnych i wędrownych, biwakach, rajdach, zimowiskach?
Jakie najciekawsze wspomnienia obozowe, biwakowe, rajdowe pozostało w pamięci Pana/Pani?
Jak przebiegały Rajdy Kurpiowskie?
Jakie akcje społeczne organizowały drużyny harcerskie i zuchowe?
Jakie były coroczne imprezy harcerskie?
Na czym polegał Alert Naczelnika ZHP?
Jakie organizowano zabawy i gry terenowe?
Jakie były kontakty w bohaterami Hufca i Szczepu im. „Szarych Szeregów” w Czyżewie?
Co jeszcze Pan/Pani chciałby/ chciałaby dodać?6)
Album 84 LATA HARCERSTWA NA ZIEMI CZYŻEWSKIEJ
(plik do pobrania w pdf)


zawiera historię lokalnego ruchu harcerskiego od 1929 r., od czasu powstania pierwszej drużyny harcerskiej. Dzieje prezentuje materiał ikonograficzny (głównie fotografie) i krótki rys historyczny poszczególnych etapów historii:  

1921 – 1939: Początki ruchu harcerskiego na ziemi czyżewskiej

1939 – 1944: Czas II wojny światowej

1944 – 1949: Harcerstwo w okresie powojennym

1950 – 1956: Organizacja harcerska w szeregach Związku Młodzieży Polskiej

1956 : Organizacja Harcerska Polski Ludowej

1957 – 1974: Działalność po reaktywowaniu ZHP

1974 – 1991: Działalność harcerstwa w nowych strukturach organizacyjnych

2004: Odnowiony ruch harcerski w Czyżewie

 

 

Album zawiera też wspomnienia instruktorów harcerskich, ich biografie oraz wywiady. W opracowaniu umieszczone są materiały dokumentujące działania harcerzy związane z zadaniami przewidzianymi w projekcie:„Nieznane karty historii harcerstwa ".


7) „Pozostawić ślad” – archiwizacja dokumentacji harcerskiej

Przez lata trwania ruchu harcerskiego na ziemi czyżewskiej każda drużyna dokumentowała swoje działania, istniejący w Czyżewie Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów, a później Szczep ZHP także miał obowiązek wykazać się swoją działalnością. Powinno więc być setki materiałów archiwalnych, stworzonych na przestrzeni 84 lat funkcjonowania ZHP w lokalnym środowisku. Okazało się, że nie znalazł się nikt z gospodarzy szkół i gminy, kto zatroszczyłby się o przechowanie tych historycznych pamiątek. Tylko niektóre przetrwały dzięki dh Elżbiecie Szyl i dh Zdzisławowi Bieranowskiemu, którzy uratowali przed zniszczeniem część kronik, dokumentów i pamiątek po harcerstwie.

Dh Halina Lipińska od 2006 roku gromadzi wszystkie ocalałe pamiątki. Zmierza do zarchiwizowania istniejących dokumentów oraz (wraz z harcerzami i instruktorami) dąży do odszukania, być może ukrytych  w domach i zapomnianych pamiątek (fotografii, starych mundurów, proporców, kronik). Pan dyrektor Zespołu Szkół w Czyżewie pomaga w powieleniu starych kronik (np. Kroniki DH im. T. Kościuszki przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej z roku 1930, czy 11 Drużyny Harcerek im. Marii Konopnickiej w Czyżewie, która działała w latach 1962 – 1991). Powielone dokumenty są udostępnione wszystkim w szkolnej bibliotece. Badając historię ruchu harcerskiego, harcerze zgromadzili zachowaną dokumentację archiwalną, materiały odnalezione w pamiątkach rodzinnych. Wszystkie dokumenty i pamiątki zostały zinwentaryzowane i zabezpieczone w harcówce.

phm. Halina Lipińska


8) WYSTAWA ZGROMADZONYCH PAMIĄTEK

Podczas Karnawałowego  Zlotu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Czyżewie w styczniu 2013 r. zostały zorganizowane wystawy: „OCALONE” – stare kroniki drużyn harcerskich i zuchowych (harcówka); „HARCERSKA AKCJA LETNIA I ZIMOWA” (GOK) - kroniki zimowisk, obozów, rajdów; instruktorka seniorka opowiadała o HAL, NAL, o życiu na obozach stacjonarnych i wędrownych, biwakach, rajdach, zimowiskach; „84 LATA HARCERSTWA NA ZIEMI CZYŻEWSKIEJ” (biblioteka publiczna)- prezentowana dokumentacja archiwalna ruchu harcerskiego w Czyżewie.
Wystawa pt. „Z DZIEJÓW HARCERSTWA NA ZIEMI CZYŻEWSKIEJ”  obrazująca dorobek Harcerstwa Polskiego na Ziemi Czyżewskiej, przygotowana została na
podsumowanie projektu edukacyjnego  „Nieznane karty historii harcerstwa ".9) „Moja Mała Ojczyzna”

prezentacja wspomnień o lokalnym harcerstwie na
podstawie  wywiadów, opracowań, kronik. Najbardziej cenne są opracowane biografie, biogramy i wspomnienia związane z nieżyjącymi już instruktorkami, które były znaczącymi postaciami w historii lokalnego harcerstwa (A. Osipowska, H. Wyszyńska – Zaremba). Opracowane wspomnienia, biogramy instruktorów seniorów staną się źródłem wzorów osobowych, systemu wartości, jakie reprezentowali i przekazywali młodszym pokoleniom, kierując się zasadami Prawa Harcerskiego. Wspomnienia, wywiady umieszczone zostały w opracowaniu: ALBUM – „84 LATA HARCERSTWA NA ZIEMI CZYŻEWSKIEJ" oraz  „Z dziejów harcerstwa  na Ziemi Czyżewskiej”.


10) Rajd do Dąbrowy Wielkiej
Rajd:  „Zachować w życzliwej pamięci założycielkę harcerstwa na Ziemi
Czyżewskiej - Annę Osipowską”. Harcerze z 3 DH i 6 DHS w Czyżewie z okazji 84 rocznicy powstania harcerstwa lokalnego uczcili pamięć Anny Laszkówny Osipowskiej – inicjatorki i organizatororki ruchu harcerskiego na Ziemi Czyżewskiej. Od niej zaczęło się harcerstwo, gdy w 1929 roku w Dąbrowie Wielkiej  założyła zastęp zastępowych, a w 1930 r. I Drużynę Harcerek im. Emilii Plater. Całe swoje życie poświęciła harcerstwu. Przybyła na Ziemię Czyżewską z Galicji jako instruktorka doskonale przygotowana do pracy harcerskiej. Zmarła 9 października  2003 r., została  pochowana na cmentarzu w Dąbrowie Wielkiej. Harcerze powędrowali na cmentarz w Dąbrowie Wielkiej, odszukali mogiłę Anny Osipowskiej i złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.

 

 

11) PREZENTACJA  MULTIMEDIALNA – „Historia ZHP w Czyżewie”

pokazuje historię harcerstwa w Czyżewie i okolicach. Podstawowym materiałem źródłowym są zachowane kroniki drużyn harcerskich i zuchowych. Została przedstawiona na „Spotkaniu Harcerskich Pokoleń”  podczas Karnawałowego Zlotu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Czyżewie w dniach 18 – 19.01.2013 r. w Zespole Szkół w Czyżewie. Pozostanie jedną z form dokumentacji historii lokalnego ruchu harcerskiego, liczącego obecnie 84 lata. 

12) „Spotkanie Harcerskich Pokoleń”

na Karnawałowym Zlocie Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Czyżewie
18 – 19 stycznia 2013 r.

Organizatorzy  Zlotu:  6 Drużyna Harcerzy Starszych im. „Sybiraków”
3 Drużyna Harcerska i Gromada Zuchowa im. „Szarych Szeregów”
Komenda Hufca Nadnarwiańskiego im. „Adama Chętnika” w Łomży
Dyrekcja Zespołu Szkół w Czyżewie

Komenda  Zlotu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych
pwd. Anna Walaszek, phm. Jolanta Wajszczyk, pwd.  Małgorzata Kaczyńska,
phm.  Halina Lipińska, dh.  Katarzyna Górska, hm.  Dorota Górska

Drużyny uczestniczące w Zlocie:
22 Drużyna Harcerska „Łowcy Przygód” w Srebrnej z drużynowym Markiem Tymińskim
14 Drużyna Harcerska w Rosochatem Kościelnem z drużynową Małgorzatą Gołaszewską
4 Łomżyńska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Panteon” z drużynową Natalią Kłosińską
6 Drużyna Harcerzy Starszych im. „Sybiraków”
3 Drużyna Harcerska i Gromada Zuchowa im. „Szarych Szeregów”

Zaproszeni goście:  
dh Albina Chojak, dh Janina Szeligowska, dh Danuta Sienicka, dh Halina Mościcka,
dh Jadwiga Galik, dh Małgorzata Manasterska, dh Zofia Nowicka, dh Tadeusz Dąbrowski, dh Zbigniew Zalewski, dh Andrzej Miszczuk, dh Dorota Jadczak,
dh Radosław Sienicki, dh Alicja Bańkowska , dh Anna Łapińska, dh Katarzyna Grygorczuk, dh Dariusz Sienicki, dh Zbigniew Biały, dh Roman Kaczyński, dh Danuta Supeł, dh Ewa Wajszczyk, dh Anna Marciniak, dh Edyta Żanowska, dh Małgorzata Rozperska
•    Apel rozpoczynający Zlot – meldowanie drużyn
•    Rozpalenie ogniska – przedstawiciele drużyn zlotowych
•    Powitanie uczestników Zlotu
•    Prezentacja drużyn
•    Pokaz  multimedialny w ramach obchodów 100 rocznicy  powstania harcerstwa polskiego na  Ziemi Łomżyńskiej:  
•    Moja Harcerska Mała Ojczyzna – wspomnienia uczestników Zlotu
- „Jak zostałam harcerką” – wspomnienia dh Janiny Wójcik  
- wspomina  Albina Chojak i przekazuje encyklopedię w darze harcerzom oraz wspaniały, smaczny tort „Wspomnień Czar”
- Jadwiga Galik przekazała dary dla szkoły i harcerzy
•    Harcerskie  śpiewanie
•    Iskierka
•    Zlotowa wspólna fotografia


 

13. Uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego: Nieznane kartyhistorii harcerstwa"

Uroczystość podsumowania projektu składała się z dwóch części. W obecności uczniów Zespołu Szkół w Czyżewie oraz instruktorów seniorów i zaproszonych gości harcerze przedstawili sprawozdanie z realizacji zadań projektu. Program I części uroczystości zawierał:

·         prezentację multimedialną ukazującą historię harcerstwa w Czyżewie i okolicach zrealizowaną na podstawie zgromadzonych materiałów archiwalnych;

·         inscenizację przedstawiającą początki Harcerstwa Polskiego;

·         reportaż filmowy z Harcerskiego Spotkania Pokoleń;

·         obejrzenie wystawy: „Z DZIEJÓW HARCERSTWA NA ZIEMI CZYŻEWSKIEJ”

 

 

Część II spotkania:  Ognisko i harcerskie wspomnienia.