Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

18 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne dla klas 1-3. Prosimy o uważne zapoznawanie się z komunikatami na stronie www szkoly oraz zawartymi w wiadomościach przekazywanych przez dziennik elektroniczny.

"Aktywni dzisiaj kreatywni jutro"

 
Zakończyła się realizacja projektu AKTYWNI DZISIAJ KREATYWNI JUTRO
 
W roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. w dwóch szkołach podstawowych podlegających administracyjnie organowi prowadzącemu w Czyżewie realizowany był projekt edukacyjny pt. „Aktywni dzisiaj kreatywni jutro” współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Głównym celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych  matematyczno - przyrodniczych, językowych, informatycznych oraz kształtowanie postaw sprzyjających kreatywności, przedsiębiorczości wśród 291 uczniów (142 dziewczynek i 149 chłopców) oraz podwyższenie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem.
Projekt zakładał zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych, poprzez realizacje określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt (laptopy, tablice interaktywne, monitory interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjne). Wartość całego projektu wyniosła 725 994,55 zł.
W okresie od 1 października 2018 r. do 10 czerwca 2019r. zorganizowano i przeprowadzono 3644 godzin zajęć pozalekcyjnych w następującym zakresie:
Zajęcia wyrównawcze:
Zrozumieć liczby – 868 godz.
Polubić przyrodę – 336 godz.
Język angielski – 336 godz.
Koła zainteresowań:
Koło przyrodnicze Młodzi odkrywcy – 616 godz.
Koło matematyczne Potyczki matematyczne – 588 godz.
Koło z języka angielskiego – 280 godz.
Koło ekologiczne – 56 godz.
Koło informatyczne – 280 godz.
Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne:
Zajęcia logopedyczne – 168 godz.
Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne – 56 godz.
W zakresie pomocy uczniom w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia, a przede wszystkim w osiągnięciu sukcesu edukacyjno - zawodowego przeprowadzono 60 godzin zajęć z doradztwa zawodowego.
W ramach projektu zorganizowano 6 wycieczek do Ogrodu Botanicznego w Powsinie oraz 6 wycieczek do Centrum Nauki Koperni w Warszawie. Wyjazdy na wycieczki pozwoliły dzieciom pogłębić i utrwalić wiedzę teoretyczną zdobytą na poszczególnych zajęciach. Ponad to uczestnictwo w wyjazdach poszerzyło horyzonty zainteresowań dzieci oraz pozwoliło poznać nowe zdobycze techniki.
Zajęcia prowadzono w sposób interesujący z wykorzystaniem ciekawych pomocy edukacyjnych i dużego zaangażowania prowadzących. Poprawność realizacji zajęć projektu systematycznie kontrolowała Dyrektor Szkoły w Czyżewie Pani Anna Sienicka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym Pani Bogusława Kossakowska.
Tak bogata oferta edukacyjno – wychowawczo – profilaktyczna projektu jest istotnym wsparciem dla działań szkoły. Realizując projekt zwrócono szczególną uwagę, by 30 nauczycieli wspomagało realizację treści i wymagań nowej podstawy programowej i jednocześnie wpisywało się w założenia projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Jesteśmy pewni, że również uczestnicy projektu docenią różnorodność i wartość merytoryczną naszych rozwiązań, których trafny i odpowiedzialny dobór był głównym priorytetem, dlatego też można stwierdzić, że wszyscy uczestnicy projektu uzyskali wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Katarzyna Krych
SP Czyżew


 


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Wstęp w aktualnościach szkoły z 5 czerwca 2019 r.ZWIEDZAMY CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE 19 marca 2019 roku

Wstęp w aktualnościach szkoły z 27 marca 2019 r.